Почетна Организација

Организација

СКУПШТИНА САВЕЗА

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза. Скупштину чине све чланице Савез у Скупштини Савеза обезбеђена је заступљеност представника сразмерно броју пензионера на њиховом подручју. Скупштину чини 69 представника.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о спровођењу циљева Савеза утврђених Статутом.
Извршни одбор има седамнаест чланова. Тринаест чланова бира Скупштина Савеза, а председник, заменик председника и два потпредседника су по положају чланови одбора.

ИЗВРШНИ ОДБОР САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 

за мандатни период 2019-2023. година

 1. проф. др АНДРЕЈА САВИЋ, председник
 2. МОМЧИЛО ВУКСАНОВИЋ МОМА БРАДА, заменик председника
 3. ДРАГУТИН ЛЕКИЋ, потпреседник
 4. СИНИША СТАМЕНКОВИЋ, потпреседник
 5. МИРКО КОВАЧЕВИЋ,
 6. МИРЈАНА ТРЕСКАНИЦА,
 7. ЖЕЉКО ГЛИШИЋ,
 8. ЗОРАН ЈЕВТИЋ,
 9. СЛОБОДАН РЕБИЋ,
 10. ПАВЛЕ ЛУЧИЋ,
 11. ЖИВОМИР МИЈАТОВИЋ,
 12. ВЛАСТИМ АБРАШЕВИЋ,
 13. ДРАГОСЛАВ ЂУКАНОВИЋ,
 14. БРАТИСЛАВ ЗДРАВКОВИЋ,
 15. ЋОРИЋ ГОРДАНА,
 16. МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ.

СЕКРЕТАР САВЕЗА

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ, Београд, секретар

НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 

за мандатни период 2019-2023. година

 1. МИЛАН НЕНАДИЋ, председник
 2. МИРКО СТОЈАНОВИЋ, заменик
 3. РАТОМИР ДРОБЊАК,
 4. САВО ЧАЛИЈА,
 5. ВИДОСАВА МИЛОЈКОВИЋ.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА САВЕЗА