САПЕНС

Организација

СКУПШТИНА САВЕЗА

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза. Скупштину чине све чланице Савез у Скупштини Савеза обезбеђена је заступљеност представника сразмерно броју пензионера на њиховом подручју. Скупштину чини 69 представника.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о спровођењу циљева Савеза утврђених Статутом.
Извршни одбор има седамнаест чланова. Тринаест чланова бира Скупштина Савеза, а председник, заменик председника и два потпредседника су по положају чланови одбора.

ИЗВРШНИ ОДБОР САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 

за мандатни период 2023-2027. година

 1. проф. др АНДРЕЈА САВИЋ, Београд, председник
 2. ДРАГАН МАРКОВИЋ, Београд, заменик председника
 3. МИРЈАНА ТРЕСКАНИЦА, Сремска Митровица, потпреседник
 4. ЈОВАН ПАВЛИЦА, Лучани, потпреседник
 5. МИРКО КОВАЧЕВИЋ, Нови Сад, СПВ
 6. ЈАНО КОРЕЊ, Ковачица, СПВ
 7. МИЛАН ПЕРИЗ, Кикинда, СПВ
 8. РУЖИЦА БЕЛАНОВИЋ, Нови Београд, ГОП Београд
 9. СЛОБОДАН РЕБИЋ, Врачар, ГОП Београд
 10. СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, Лазаревац, ГОП Београд
 11. ВЕРА ДРИНЧЕВИЋ, Ваљево (Колубарски, Златиборски и Мачвански округ)
 12. МИОДРАГ МИЛОСАВЉЕВИЋ, Велика Плана (Подунавски и Браничевски округ)
 13. ЗВОНКО МАРЈАНОВИЋ, Бољевац, (Борски и Зајечарски округ)
 14. РАТКО ТОМАШЕВИЋ, Крагујевац (Шумадијски и Поморавски округ)
 15. МИЉКО МИНИЋ, Крушевац (Расински, Рашки и Моравички округ)
 16. СТОЈЧЕ ПАВЛОВИЋ, Врање (Пчињски и Јабланички округ)

СЕКРЕТАР САВЕЗА

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ, Београд, секретар

НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 

за мандатни период 2023-2027. година

 1. МИРКО БОЖИЋ, Нови Сад, СПВ
 2. МИРА ЈОВАНОВИЋ, Београд, ГОП Београд
 3. ДРАГИШИЋ ЉИЉАНА, УПО Велико Градиште
 4. МИЛИВОЈЕ ПЕРУНИЧИЋ, УПО Прибој
 5. РАДИША АЛЕКСИЋ, УПО Свилајнац

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА САВЕЗА

 1. ЈОВАН ПАВЛИЦА, председник
 2. ДУШАН МАКСИМОВИЋ, заменик
 3. ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ,
 4. ДРАГАН МИКИЋ,
 5. ЧАСЛАВ ИЛИЋ.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА САВЕЗА

Exit mobile version