Почетна Организација Проф. др Андреја Савић

Проф. др Андреја Савић

Проф. др Андреја Савић (1947), универзитетски професор у пензији, председник Савеза пензионера Србије.

Завршио је Учитељску школу у Јагодини, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, на коме је и магистрирао из области комуникација и масовних медија, а докторирао на Факултету безбедности у Скопљу – СР Македонија из области безбедности.

У дугој радној каријери радио је у Министарству унутрашњих послова Републике Србије од 1972-1988. када, по кадровском кључу, прелази на рад у Институт безбедности Савезног секретаријата за унутрашње послове СФРЈ. Од 2001. је помоћник министра унутрашњих послова РС и начелник Ресора државне безбедности, а од јула 2002. до јануара 2003. је обављао и дужност првог директора новоформиране Безбедносно-информативне агенције Владе Републике Србије. У том својству је био и члан Савета за државну безбедност Владе Републике Србије и један од носилаца реформе сектора безбедности (Закон о БИА, Закон о полицији, Стратегија одбране и др.). Од половине 2003. до краја 2007. био је редовни професор на Полицијској академији у Београду. Од 2008. је у пензији, али је у складу са Законом о универзитету био ангажован у највишем научном звању редовног професора на Академији за дипломатију и безбедност у Београду до 2015. године.

По мишљењу стручне јавности, спада у водеће теоретичаре у земљи и иностранству из области безбедности. Присутан је, по експертској линији, и у мас-медијима у Србији и региону. Предавао је, по позиву, на универзитетима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Подгорици и Љубљани) и учествовао на више међународних научних скупова у региону и Европи. Такође, објавио је преко 10. уџбеника и монографија као аутор или коаутор у земљи и иностранству и двадесетак чланака у домаћим и страним часописима. Обављао је дужности продекана и шефа катедри на Полицијској академији (2003-2007), Факултету цивилне одбране Београдског универзитета (1999-2000) и директора Академије за дипломатију и безбедност (2008-2010).

Друштвену активност испољио је у шаховској организацији, као председник Шаховског савеза Београда (1988-1990), потпредседник Шаховског савеза СР Југославије (1993-1997) и члан Комисије за развој Светске шаховске федерације (ФИДЕ). У Савезу пензионера је активно укључен од 2010. Обављао је дужност председника Управног одбора Удружења пензионера бившег Савезног МУП-а (2013-2015), а у периоду 2015.-2019. година обављао је дужност председника Скупштине Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије.