Почетна О нама

О нама

Савез пензионера Србије са традицијом већом од 70 година делује и ради као: добровољно, невладино, социјално-хуманитарно, нестраначко, недобитно удружење које има преко 600.000 регистрованих чланова (од укупно 1.735.900 пензионера), организованих у 169 удружења пензионера општина ( у даљем тексту УПО) на директној вези, Савеза пензионера Војводине организованих у 44 УПО, Градске организације града Београда са 17 УПО и Градске организације града Ниша са 5 УПО.

Са оваквом организационом структуром на целој територији Републике Србије и горе наведеним бројем регистрованих чланова на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању има утврђену репрезетативност удружења пензионера на нивоу Р. Србије.

Удружења пензионера тадашње Народне Републике Србије основано је 2. фебруара 1946. године. Прва седница Главне управе одржана је 30. априла 1946. године а наредне године 11.маја 1947. године Удружење одржава свој Први конгрес. Од 1958. године Удружење пензионера Србије мења назив у Савез пензионера СР Србије и у континуитету ради до данашњих дана.

Савез пензионера Србије делује на начелима заједништва интереса и јединства у уређивању међусобних права и обавеза чланица. Своје програмске циљеве остварује у области заштите права и интереса пензионера, унапређења и побољшања материјалног, социјалног и опште-друштвеног положаја пензионера чланица Савеза.

Савез активно иницира и учествује у креирању политике државних и других органа,који су од интереса за пензионере на свим нивоима њиховог организовања.

Покреће иницијативу за унапређење, осавремењивање и реформу система ПИО и залаже се за доследно остваривање законом утврђених права пензионера.

Прати и предузима мере за унапређење система здравствене и социјалне заштите корисника пензија.

Залаже се за заштиту пензионера од дискриминације, заштиту људских права као уставних категорија.

Проучава и упознаје чланице Савеза са актуелним документима европске заједнице од значаја за живот и рад пензионера и даје смернице за рад у вези са тим.

Савез учествује на конкурсима, програмима и пројектима од интереса за пензионере које објављује Влада Р. Србије и други субјекти.

Подстиче и кординира активности чланица Савеза на решавању питања од заједничког интереса.

Рад савеза је јаван за шта је одговоран Председник Савеза у складу са Статутом Савеза.