САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Савез пензионера Србије са традицијом већом од 70 година делује и ради као добровољно, невладино, социјално-хуманитарно, нестраначко и недобитно удружење пензионера које има преко 600.000 регистрованих чланова организованих у Савез пензионера Војводине, Градске организације пензионера града Београда и Ниша и 169 удружења пензионера општина на директној вези. Са оваквом организационом структуром на целој територији Републике Србије и горе наведеним бројем регистрованих чланова на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању има утврђену репрезетативност удружења пензионера на нивоу Р. Србије.

Савез пензионера Србије делује на начелима заједништва интереса и јединства у уређивању међусобних права и обавеза чланица.

Своје програмске циљеве остварује у области заштите права и интереса пензионера, унапређења и побољшања материјалног, социјалног и опште-друштвеног положаја пензионера чланица Савеза…..

ОПШИРНИЈЕ

ИЗДВАЈАМО

Састанак руководства РФ ПИО са представницима пензионерских организација

У Фонду ПИО 11. јануара одржан  је састанак руководства Фонда са представницима Савеза пензионера Србије и удружења пензионера „Независност“ на тему измене...

Одржан састанак председника Владе Србије и представника репрезентативних удружења пензионера

Представници пензионерских организација који су јуче били на састанку код премијерке задовољни су што су после много година имали сусрет на највишем...

ВЕСТИ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Након спроведеног изборног поступка у чланицама Савеза за састав органа Савеза у периоду 2023-2027. година, дана 23.03.2023. године у просторијама Савеза пензионера...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Дана 21.03.2023. године одржана је седница Надзорног одбора Савеза пензионера Србије, на којојје разматран Финансијски извештај Савеза пензионера Србије за 2022. годину...

Корисни линкови

Специјалне погодности

Наши сарадници

Наши сарадници

Наши сарадници