Почетна Вести ОДРЖАНА 3. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈе

ОДРЖАНА 3. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈе

162

У просторијама Савеза пензионера Србије у Београду, 30.11.2023. године одржана 3. седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије, седницом је руководио председник Савеза проф. др Андреја Савић.

На седници је разматран и усвојен записника са 2. седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије, одржане 20.09.2023. године.

 У складу са усвојеним дневним редом разматране су и прихваћене информације, усвојени извештаји и донете одлуке о следећем:

  • Усвојена информација о активностима Савеза при доношењу Закона о буџету за 2024. годину  из домена пензионог и инвалидског осигурања и питања актуелних за кориснике пензија.
  • Формирана је Комисије за статутарна и организациона питања Савеза пензионера Србије.
  • Усвојен извештај о реализација Плана културних и спортско-рекреативних манифестација корисника пензија у 2023. години
  • Усвојена информација о активностима чланица Савеза на реализацији солидарне помоћи корисницима пензија у складу са Правилником о  друштвеном стандарду корисника пензија и дефинисани поступци које треба спровести да се ова акција приведе крају до средине децемба текуће године.
  • Донета је одлука о додели награда радно ангажованима у Савезу на пословима реализације културних и спортско-рекреативних манифестација корисника пензија у 2023. години.

У завршном делу седнице извршена је делимична анализа реализације задатака у току године  и  дефинисани тежишни  правци деловања  у наредном периоду.

На крају седнице, председник огранка „Дорћолијада“ Покрета трећег доба Београда, Душко Максимовић, поводом десетогодишњег рада, уручио је плакету-статуету Дорћолијаде, Савезу пензионера Србије за вишегодишњу успешну сарадњу и подршку у раду, признање је примио председник Савеза проф. др Андреја Савић.