Почетна Вести ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

197

Дана 04.04.2023. године, у просторијама Савеза пензионера Србије у Београду, одржана је 14. седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије. На седници је разматран следећи,

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Усвајање записника са 13. седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије, одржане 31.01.2023. године;
 2. Разматрање Извештаја о раду Савеза пензионера Србије у 2022. години;
 3. Програм рада Савеза пензионера Србије за 2023. годину;
 4. Извештај о финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2022. години;
 5. Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању  у 2022. години;
 6. Предлог Финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2023. годину;
 7. Разматрање закључка комисије за избор и именовање  и предлога за избор органа Савеза пензионера Србије у мандатном периоду 2023-2027. година;
 8. Текућа питања.

Након спроведене расправе по усвојеним тачкама дневног реда, Извршни одбор Савеза пензионера Србије донео је следеће закључке:

 • Усвојена извештајна документа о раду и финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2022. години са предлогом да их Скупштина Савеза усвоји.
 • Усвојени су предлози Програм рада Савеза пензионера Србије  и Финансијског плана Савеза пензионера Србије  за 2023. годину са предлогом да их Скупштина Савеза усвоји.
 • Разматрени су закључци Комисије за избор и именовање и усвојени предлози за избор органа Савеза пензионера Србије у мандатном периоду 2023-2027. година.
 • Дефинисан термин, место одржавања и радна теле за реализацију седнице изборне Скупштине Савеза пензионера Србије, 20.04.2023. године у Београду.