Почетна Вести ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

212

Дана 31.01.2023. године, у просторијама Савеза пензионера Србије у Београду,   одржана је 13. седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије. На седници је разматран следећи,

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Усвајање записника са 12. седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије, одржане 30.11.2022. године у Београду.
 2. Информација о о активностима САПЕНС у вези усвајања измена и допуна Закона о ПИО.
 3. Информација о спроведеном поступку доделе солидарне помоћи корисницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену и доношење Oдлуке о расподели средстава за послове организације и координације у поступку доделе солидарне помоћи за 2022. годину.
 4. Информација о активностима на припреми Изборне скупштине Савеза пензионера Србије и покушајима спољног мешања у изборном процесу.
 5. Информација о изменама и допуна Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија.
 6. Текућа питања.

Након спроведене расправе по усвојеним тачкама дневног реда, Извршни одбор Савеза пензионера Србије, усвојио је поднете извештаје и информације и донео следеће одлуке:

 • Усвојен је записник са 12. седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије одржане, 30.11.2022. године у Врњачкој Бањи.
 • Прихваћена је информација о о активностима САПЕНС у вези усвајања измена и допуна Закона о ПИО.
 • Усвојена информација о степену реализације акције доделе солидарне помоћи корисницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигјену и донета Одлука о расподели средстава чланицама Савеза за послове организације и координације у поступку доделе солидарне помоћи у 2022. години.
 • Размењене су информација о активностима на припреми изборне Скупштине Савеза пензионера Србије. Указано је на појаве и покушаје спољнег мешања у изборни процес за органе Савеза. ИО је овластио председника Савеза да у писаној форми и непосредним контактима упозна најодговорнија лица на које се односе ове појаве и да се на нивоу руководстава покуша да изнађе начин да се ове појаве елеминишу и успостави добра комуникација у циљу унапређења положаја пензионера.
 • Члан УО РФ ПИО Милан Ненадић информисао је присутне о усвојеним изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО.