Почетна Вести ОДРЖАНА 8. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 8. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

384

Дана 24.02.2022. године,  одржана је 8. седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије, телефонско-електронска. На основу појединачних телефонских разговора са сваким чланом ИО и изнетих примедби, предлога и ставова, усвојени су следећи закључци и одлуке:

  1. Усвojен записника са 7. седнице (телефонско-електронске) Извршног одбора Савеза пензионера Србије, одржане 02.12.2021. године.
  2. Разматрана је и усвојена информација о оснивању Комисиjе за праћење примене прописа о пензијском и инвалидском осигурању и питања корисника пензија.
  3. Усвојена је информација и донета Одлука о расподели средстава сложеним организацијским јединицама Савеза, за послове организације и координације у поступку доделе солидарне помоћи у 2021. години.
  4. Усвојена информација о току акције поделе рачунарске и спортске опреме  удружењима пензионера Савеза и закључено да се први део акције у складу са метеоролошком и епидемиолошком ситуацијом заврши до краја марта 2022. године, а преостали део поделе рачунарске опреме заврши до краја јуна 2022. године.
  5. Решавање захтева новоформираних удружења пензионера за чланство у Савезу пензионера Србије. Прихваћен је предлог да се ово питање детаљно разматри кроз поступак предлагања измена и допуна Статута Савеза и јавну расправу. Закључено је да Извршни одбор Савеза, ради очувања јединства Савеза, као надлежни орган за разматрање захтева,  до ступања на снагу новог Статута Савеза ове захтеве не узима у разматрање.

                                                                      САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ