Почетна Вести ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1552

ОДРЖАНА
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА
СРБИЈЕ
 у Београду, 05. марта 2019. године, са почетком у 11.00 часова.

На основу Одлуке са 17. седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије, одржане 18.02.2019. године а у складу са члановима 18. и 19. Статута Савеза пензионера Србије, заказана је и одржана Ванредна седница Скупштине Савеза пензионера Србије.

Седницом Скупштине Савеза председавао је председник Ђуро Перић.

Утврђено је да Скупштини присуствује 50 чланова а да је 14 одсутно, да Скупштина има кворум и да може радити и пуноважно одлучивати.    

Седница је отпочела рад по једној тачки дневног реда:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

„Незаконита и против статутарна одлука о искључењу Удружења пензионера града Ниша и тадашњег Удружења пензионера општине Прокупље из Савеза пензионера Србије“.

Председник Ђуро Перић је отворио седницу изнео уводне напомене и дао реч овлашћеним предлагачима Митић Ђорђу и Братиславу Здравковићу.

На њихову примедбу да су они предложили да друга тачка дневног реда буде „нестатутарно спровођење избора“, председник је као преседавајући седницом нагласио да су избори за органе Савеза у току, да теку по плану и да ће се о њима разговарати на изборној Скупштини а да се данашња расправа води по једној тачки тј. предложеној 1. тачки а то је „Незаконита и против статутарна одлука о искључењу Удружења пензионера града Ниша и тадашњег Удружења пензионера општине Прокупље из Савеза пензионера Србије.

Након тога развила се дискусија и полемика, анализирајући дискусије, а у циљу очувања јединства Савеза пензионера Србије, преседавајући Ђуро Перић  је закључио седницу са следећим ставом:

Како су УПГ Ниш и Прокупље која заступају Властимир Гоцић и Милован Вучићевић поднели тужбу по овом питању надлежном суду у Београду, почетком јануара 2019. године и поступак по овој тужби се одвија у редовном току, потребно је сачекати одлуку суда и поступити по њој.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ