Почетна Вести СЕДАМНАСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

СЕДАМНАСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1455

ОДРЖАНА СЕДАМНАСТА  СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ, 18. 02. 2019. године са почетком у 11.00 часова у Београду

Седницом председавао председник Ђуро Перић.                                             

Седници присуствују сви чланови Извршног одбора осим Пантић Слободана који је одсутан због болести и Бабић Милеве, која је оправдано отсутна.

Седници присуствује као гост Митић Ђорђе, председни Удружења пензионера општине Пирот као изабрани представник за подношење захтева за одржавање ванредне Скупштине.

Ђуро Перић је отворио седницу која је заказана на захтев предлагача за одржавање Ванредне Скупштине Савеза пензионера Србије, при чему је истакао је, да је имао за потребу да са захтевом упозна Извршни одбор, а да ће одлуку донети у складу са Статутом.

Седница је одржана са следећим,                  

Д н е в н и   р е д

  1. Разматрање захтева дела чланица Савеза пензионера Србије за одржавање Ванредне седнице Скупштине Савеза пензионера Србије  у складу са Чланом 18. Ставом бр. 8. и  9.  Статута Савеза пензионера Србије;
  2. Текућа питања.

          Пре преласка на рад по дневном реду усвојен је Записника са 16. Седнице Извршног одбора Савеза.

Тачка 1

          Председник Ђуро Перић обавестио је чланове Извршног одбора Савеза, да седници присуствује Ђорђе Митић, председник Удружења пензионера општине Пирот као члан групе која је покренула иницијативу о одржавању ванредне Скупштине Савеза.

          Председавајући је анализирао списак удружења пензионера који су поднели захтев за одржавање Ванредне Скупштине  Савеза пензионера Србије и нагласио да није тачан податак да су писани захтев подржале 64 чланице Савеза, јер је није валидно 16 писаних захтева, односно 48 захтева не преставља 1/3 чланица, што је образложио по следећем:

          А) Сагласност потписали председници пет удружења пензионера, без података о одржаној седници Извршног одбора или Скупштине:

          1. Удружење пензионера града Чачка

          2. Удружење пензионера града Крушевца

          3. Удружење пензионера општине Ћићевац

          4. Удружење пензионера општине Медвеђа

          Б)  Сагласност послата једним актом за све чланице Колубарског округа (6 удружењса пензионера Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб), у коме се наводи да је седница Колубарског округа, одржана 29. 01. 2019. године (присуствовали председници удружења) да је одлука донета једногласно, међутим седници није присуствовао председник удружења пензионера  општине Мионица.

          В) Нису регистроване три наведене чланице Савеза пензионера Србије:

          1. Удружење пензионера Стари Град, Нена Шантић, искључено

          2. Удружење пензионера НИС-НАП Нови Сад, струковно удружење

          3. Удружење пензионера општине Сремска Каменица, нема захтев и        није регистровани члан Савеза пензионера Србије.

          Г) Удружење пензионера града Смедерева

          1.   Сагласност потписао секретар УПГ Смедерево.

          Д) Тренутно искључени из Савеза два удружења:

          1. Удружење пензионера града Ниша

          2. Удружење пензионера града Прокупља

          У даљој дискусији председник Перић је истакао да је тзв. „Савез пензионера југоисточне Србије“ формиран, и декларисао се да је члан Савеза пензионера Србије, при томе нису поштовали утврђену процедуру за пријем у чланство Савеза. Истака је да би органи Савеза пензионера Србије разматрали њихов захтев, али они упркос упозорењима до данашњег дана захтев нису поднели. Савез пензионера Србије је много труда и времена уложио у решавање овог питања и спровео бројне расправе, али захтева није било.

          Митић Ђорђе је обавестио чланове Извршног одбора да су окрузи Југоистока Србије одржали састанке и покренута је иницијатива за одржавање ванредне Скупштине зато што сматрају да претходна Скупштина није имала кворум за доношење одлуке. Истиче да за 3 године није приметио да је било које удружење пензионера било против Савеза пензионера Србије, а да је одлука о формирању Савеза пензионера југоисточне Србије донета консензусом због потреба да се решавају нека специфична питања из општинских удружења југоистока, али да су сви желели да остану чланови Савеза пензионера Србије. Сматрамо да су за два удружења потвђено искључена из Савеза пензионера Србије на Скупштини која није имала кворум.

          Митић Ђорђе је сматрао да је нужно да се на Ванредној Скупштини у мирној атмосфери све расправи, да се одлука о искључењу поништи и донесе нова конкретна одлука.

          Ђуро Перић је нагласио да ванредна Скупштина није требала ни да се одржи из формалних разлога јер жалбе нису поднете у дозвољеном року.

          У дискусији су учествовали Јован Павлица, Раде Вељковић, Зоран Јевтић, Драган Петковић, Павле Лучић, Мира Трајковић, Лекић Драгутин, Слободан Ребић, Момчило Вуксановић,

          Ђуро Перић, је предложио да се од неких предлагача тражи допуна захтева и да се испоштује рок од тридесет дана за одржавање Ванредне Скупштине.

          Након исцрпне дискусије, предлога и сугестија чланова Извршног одбора и упркос чињеници да је писани захтев подржало мање од 2/3 чланица Савеза, председник Савеза Ђуро Перић  донео је

О д л у к у

          Да се Ванредна седница Скупштине Савеза пензионера Србије одржи 05. 02. 2019. године а да се  позиви за седницу упуте најкасније до 20. 02. 2019. године.

Тачка 2

          Лекић Драгутин – је изнео примедбе на нацрт Закона о здравственој заштити и потешкоће у Војводини са применом исте.

          У Војводини у 5 општина нема болница и предлаже да се Закон о здравственој заштити омогући лекарима из секундарне здравствене заштите да врше прегледе у примарној здравственој заштити у дому здравља.

          Ђуро Перић –  је информисао присутне да постоји интенција да се питање усклађивања пензија одложи до идуће године. Фискални савет је дао пет предлога, и изнео је свој став да је изјава да Влада може боље оценити проблеме пензионера није тачна већ да је нужно поштовање система, односно да се системски реши питање усклађивања пензија. Од 5 предложених варијанти треба прихватити ону која ће заиста обезбедити сигурност и решење у оквиру система за дужи период.

          Пример да су пензионерима чија су примања до 34.00,00 динара, пензије увећане за 5% и да ће их пензионери добијати до новембра 2019. године је позитивно, и немамо ништа против таквог повећања, али да је неопходно да се усклађивање пензија реши системски без ремећења односа у пензионом систему.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ