Почетна Вести ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПИОПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПИОПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1385

ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА  ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ, 11.04.2019. године са почетком у 11.00 часова у Београду

Седницом председавао председник Ђуро Перић.                                              Седници присуствују сви чланови Извршног одбора, осим Павла Лучића који је оправдано отсутна.

Као гост седници присуствује Василије Белобрковић, представник Савеза пензионера Србије у Републичком ФондуПИО.

Седница је одржана са следећим,   

Д н е в н и   р е д

 1. Информација о активностима у РФ ПИО по питању слања пензионера на десетодневну бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима и обавезама наших удружења.
 2. Разматрање Извештаја о раду Савеза пензионера Србије у 2018. години и краћим освртом на четворогодишњи рад;
 3. Извештај о финансијском пословању у 2018. години;
 4. Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2018. години;
 5. Програм рада за 2019. годину;
 6. Предлог Финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2019. годину;
 7. Избори за период 2019. – 2023. предлог за  органе Савеза  пензионера Србије;

а/  Предлог Комисије за избор и именовања:

 • предлог за Скупштину Савеза пензионера Србије,
 • Извршни одбор Савеза пензионера Србије,
 • Надзорног одбора  (чланови и заменици),
 • Председника,
 • Заменика,
 • 2 потпредседника,

б/  Предлог  радних тела:

 • предлог радног председништва
 • верификационе комисије
 • изборне комисије

8. Текућа питања

Пре преласка на рад по дневном реду усвојен је Записника са 17. Седнице Извршног одбора Савеза.

Тачка 1

Информацију о овом питању поднео је Василије Белобрковић.

Донета је одлука да се свим чланицама Савеза пензионера Србије, пошаље информација по овом питању у облику примера записника о спроведеним активностима након објаве Огласа и плакат Огласа који би се истицао на јавним местима.

Тачка 2-6

По документима у тачкама од 2 до 6 вођена је обједињена распрва а усвајање је извршено појединачно за сваки документ. Сви извештаји и планска документи Савеза су усвојени једногласно.

Тачка 7

Извршни одбор је размотрио предлоге Комисије за избор и именовања за  органе Савеза  пензионера Србије за избори за период 2019. – 2023. година и усвојио коначан предлог за:

          а) Органе Савеза,

    – Скупштину Савеза пензионера Србије,

    – Извршни одбор Савеза пензионера Србије,

    – Надзорни одбор  (чланови и заменици),

    – Председника,

    – Заменика,

    – 2 потпредседника,

б/  радна тела

    – радног председништва,

    – верификационе комисије,

    – изборне комисије,

Тачка 8

Чланови Извршног одбора су информисани о садржају Обавештења број 58 од 10.04.2019. године, које је упућено свим чланицама Савеза пензионера Србије.

На основу сазнања да су изабрани представници дела чланица Савеза пензионера Србије, Братислав Здравковић, Ђорђе Митић и Бранимир Ђорђевић, заказали наставак Ванредне седнице Скупштине Савеза пензионера Србије за 16.04.2019. године у просторијама биоскопа Партизан у Београду о чему обавештавају чланове Скупштине Савеза и председнике удружења пензионера које су чланица Савеза пензионера Србије, достављамо вам следеће,

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу захтева дела чланица Савеза пензионера Србије у складу са члановима 18. и 19. Статута Савеза пензионера Србије, председник Ђура Перић је заказао ванредну седницу Скупштине Савеза пензионера Србије, која је одржана 05.03.2019. године у Београду, са дневним редом „Незаконита и против-статутарна одлука о искључењу Удружења пензионера града Ниша и тадашњег Удружења пензионера општине Прокупље из Савеза пензионера Србије“.

Након више дискусија и полемика, анализирајући дискусије и ток седнице, а у циљу очувања јединства Савеза пензионера Србије, преседавајући Ђуро Перић  је закључио седницу са следећим ставом:

Како су УПГ Ниш и Прокупље која заступају Властимир Гоцић и Милован Вучићевић поднели тужбу по овом питању надлежном суду у Београду, почетком јануара 2019. године и поступак по овој тужби се одвија у редовном току, потребно је сачекати одлуку суда и поступити по њој.

Тако да је наставак односно поновно одржавање седнице ванредне Скупштине Савеза пензионера Србије беспредметно.

Уједно вас обавештавамо да је изборни поступак за избор органа Савеза пензионера Србије при крају и да је конституитивна Скупштина Савеза у новом сазиву и избор органа Савеза заказан за 23.04.2019. у Београду, о чему ће те бити благовремено обавештени.

                                                                   САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ