Почетна Вести ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА У 2018/2019. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА У 2018/2019. ГОДИНИ

1597

На основу закључка са састанка са председницима удружења пензионера општина и градова, одржаном 30. 09. 2018. године у Врњачкој Бањи.

Потребно је да Извршни одбор Савеза пензионера Србије покрене предизборне активности за избор органа Савеза пензионера Србије по следећем:

До краја новембра 2018. године:

 • Донесе одлуку о расписивању избора;
 • Одреди изборне јединице и критеријуме водећи рачуна о једнакој заступљености и промењљивости представника;
 • Обавести чланице о броју кандидата који се бирају према Одлуци о утврђеним критеријумима водећи рачуна о територијалној заступљености предизборних   јединица;

До краја фебруара 2019. године:

 • Након спроведених избора током деценмбра 2108. године, јануара и фебруара 2019. године у удружењима пензионера општина и градова, изборне јединице предлажу кандидате за органе Савеза пензионера  Србије,
  • Скупштину
  • Извршни одбор
  • председника
  • заменика председника
  • потпредседнике 2
  • чланове Надзорног oдбора и заменике.

На основу добијених предлога од изборних  јединаца председник Савеза заједно са Комисијом за именовање достављају  предлог Скупштини Савеза пензионера Србије на усвајање, која ће бити одржана најкасније до средине априла 2019. године.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Стручна   служба