Почетна Организација

Организација

СКУПШТИНА САВЕЗА

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза. Скупштину чине све чланице Савез у Скупштини Савеза обезбеђена је заступљеност представника сразмерно броју пензионера на њиховом подручју. Скупштину чини 69 представника.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о спровођењу циљева Савеза утврђених Статутом.
Извршни одбор има седамнаест чланова. Тринаест чланова бира Скупштина Савеза, а председник, заменик председника и два потпредседника су по положају чланови одбора.

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Перић Ђуро, Београд, председник
Вуксановић Момчило-Брада, Деспотовац, потпреседник
Лекић Драгутин, Бачка Топола
Бабић Милева, Апатин
Глишић Жељко, Беочин
Ребић Слободан, Београд
Јевтић Зоран, Раковица, Београд
Трајковић Мирослава, Врање
Павлица Јован, Лучани
Пантић Слободан, Смедеревска Паланка
Гајић Љубиша, Аранђеловац
Вељковић Радомир, Књажевац
Лучић Павле, Нови Београд

СЕКРЕТАР САВЕЗА

Драган Петковић, Београд, секретар

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стојановић Мирко, Београд,
Јаковљевић Милош, Нови Сад,
Стаменквић Синиша, Кладово,
Вујић Миломир, Ћићевац,
Пријовић Новко, Прибој.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА САВЕЗА