Почетна Вести ИЗБОРНА СКУПШТИНА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2023.- 2027. година

ИЗБОРНА СКУПШТИНА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2023.- 2027. година

53

Одржана Изборна конференција Скупштине Савеза пензионера Србије, 20.04.2023. године у Београду у великој сали Народне скупштине Републике Србије, улица Краља Милана 14 са почетком 11.00 часова

У свечаном делу седнице, којом је руководио проф. др Андреја Савић, Банци Поштанска Штедионица а.д. Београд (коју је представљао председник ИО Банке, мр Бојан Кекић)

и бившој директорки Републичког фонда ПИО, Драгани Калиновић уручене су плакете за допринос у раду Савеза пензионера Србије и унапређењу положаја пензионера у друштву.

У радном делу седнице, којом је у име радног председништва руководио Момчило Вуксановић:

  1. Конституисана је Скупштина Савеза пензионера Србије за мандатни период 2023-2027. година;
  • Усвојена су извештајна документа:

– Извештај о раду Савеза пензионера Србије у 2022. години;

– Извештај о финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2022. години;

– Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању за 2022. годину;

3. Усвојена програмска и планска документа за 2023. годину:

– Програм рада Савеза пензионера Србије за 2023. годину;

– Финансијски план Савеза пензионера Србије за 2023. годину.

4. Изабрани органи Савеза пензионера Србије:

– Изабран Извршни одбор Савеза пензионера Србије;

– Изабрани чланови и заменици Надзорног одбора Савеза пензионера Србије;

5. Изабрано руководство Савеза пензионера Србије:

  • За председника Савеза проф. др Андреја Савић;
  • За заменика председника Савеза Драган Марковић – Маркони;
  • За потпредседнике Мирјана Тресканица и Јован Павлица;

6. За овлашћено лице за заступање Савеза, изабран је проф. др Андреја Савић.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ