Почетна Вести УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ЗЛАТИБОРСКОГ, КОЛУБАРСКОГ И МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ИЗАБРАЛА СВОЈЕ ПРЕДСТАВНИКЕ ЗА ОРГАНЕ...

УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ЗЛАТИБОРСКОГ, КОЛУБАРСКОГ И МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ИЗАБРАЛА СВОЈЕ ПРЕДСТАВНИКЕ ЗА ОРГАНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ У МАНДАТУ 2023.-2024.

159

У складу са покренутим поступком за конституисање новог сазива Скупштине Савеза пензионера Србије и избору органа Савеза за мандатни период 2023.-2027. година, одржана је седница окружних одбора удружења пензионера Златиборског, Колубарског и Мачванског округа, 07.03.2023. године у просторијама удружења пензионера града Ваљева у Ваљеву. Скупом је руководила председница окружног одбора удружења пензионера колубарског округа Вера Дринчевић.

На седници су разматрани предлози за 7 чланова Скупштине САПЕНС, који ће удружења пензионера са простора Златиборског, Колубарског и Мачванског округа округа заступати у Скупштини и органима САПЕНС. За члана ИО предложена је Вера Дринчевић, председница УПГ Ваљево. Једногласно је подржан предлог да се за председника Савеза пензионера Србије у наредном мандатном периоду поново изабeре досадашњи председник проф. др Андреја Савић.

Седници су присуствовали председник проф. др Андреја Савић и секретар Драган Петковић који су присутне информисали о процедуралним и актулним догађајима везаним за изборе у Савезу пензионера Србије и предузетим системским мерама Савеза и државних органа на унапређењу стандарда и положаја пензионера у друштву.