Почетна Вести Солидарна помоћ за најугроженије пензионере

Солидарна помоћ за најугроженије пензионере

519

Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, поред бесплатне десетодневне рехабилитације пензионера у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, и културних и спортско-рекреативних манифестација чији је циљ подстицање интеграције старих особа у друштво, прописује и трећи вид друштвеног стандарда корисника пензија –солидарну помоћ.

Солидарна помоћ се, у складу са Правилником, додељује у типизираним пакетима који садрже основне животне намирнице и средства за хигијену.

Овај вид друштвеног стандарда реализује се на нивоу општинских удружења, односно одбора корисника пензија, а средства се опредељују према броју корисника пензија чија висина не прелази износ најниже пензије, што је сада 16.004,68 динара.

Предност приликом oстваривања права на овај вид помоћи има самохрани корисник или корисник у вишечланом домаћинству у коме је једини извор прихода пензија, и навршене године живота корисника, при чему приоритет имају корисници пензије који су старији.

На овај начин средства су правичније расподељена, а помоћ усмерена према најсиромашнијим пензионерима.

Како ове године, због епидемиолошке ситуације, није било могуће одржавање Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба, на захтев Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”, одлуком Управног одбора, на седници одржаној 15. октобра, извршена је прерасподела средстава опредељених за друштвени стандард корисника пензија, тако што су средства опредељена за културне и спортско- рекреативне манифестације већим делом, око 10 милиона динара, преусмерена у средства за финансирање солидарне помоћи пензионерима, а мањим делом средства су утрошена за организацију мини олимпијада по окрузима.

На истој седници Управни одбор је разматрао и усвојио допуну Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија, којом су проширене могућности унапређења друштвеног стандарда, тако да се солидарна помоћ најугроженијим пензионерима може обезбедити и за друге намене и отворена је могућност да Фонд, на основу одлуке Управног одбора, организује културне и спортско- рекреативне манифестације пензионера.