Почетна Вести Пензионерска удружења траже побољшање швајцарске формуле

Пензионерска удружења траже побољшање швајцарске формуле

589

ПРОСЕЧНА пензија у Србији не сме да буде мања од половине просечне зараде, а то се може постићи само побољшањем швајцарске формуле за усклађивање примања најстаријих.
Такође би требало пронаћи модел за враћање умањених чекова, које су пензионери примали од новембра 2014. до маја 2018. године када је важио Закон о привременом уређивању начина исплате пензија.

Ово су предлози које је Савез пензионера Србије, као најмасовније удружење најстаријих, са око 650.000 чланова, упутило недавно на Нацрт измена и допуна Закона о ПИО. Исте сугестије доставило је и Удружење пензионера „Независност“, с тим што они траже и потпуно укидање пенала на обрачун пензија.

  • Ако се према статистичким подацима утврди да је износ просечне пензије пао испод 50 одсто просечне зараде без пореза и доприноса, требало би ићи на ванредно усклађивање чекова у проценту који је потребан како би се достигло тих 50 одсто – каже Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије.
  • Зато је неопходно побољшати предложену „швајцарску формулу“ и за то предлажемо две могућности. Прва је да се примени модел заштитне клаузуле уколико доња граница учешћа пензионерске потрошње падне испод нивоа од 10 одсто БДП-а.

Он наводи да би се, увођењем ванредног усклађивања, обезбедило спорије смањивање учешћа пензија у односу на зараде.

  • Друга могућност је да уколико, на пример, у току године кретање инфлације буде два, а зарада осам процената, по „швајцарској формули“ усклађивање пензија би износило пет одсто, док би по побољшаној формули то било 6,2. При обрачуну би требало смањити утицај инфлације на 30 одсто, а повећати утицај просечне зараде са садашњих 50 на 70 процената – објашњава Савић.

На овај начин пензије ће само спорије смањивати своје учешће у зарадама и нешто брже ће се повећавати њихова реална вредност. Пензиони чек је, према мишљењу нашег саговорника, економска, а не социјална категорија, па као таква мора да обезбеди достојанствени живот за кориснике.

Примера ради, тренутно је висина просечне пензије 29.380 динара, а нето просечна плата износи 63.109 динара.

Савић наглашава да је учешће просечног износа пензија у целој 2020. у просечној заради био нижи него у претходној години за око два одсто. Ни у једном месецу током прошле године оно није достигло 50 одсто, већ се кретало на око 46,3 процента у јануару, до 42 у децембру 2020, што је далеко испод предвиђених 50 процената.

ПРОГРАМ ЗА ВРАЋАЊЕ НОВЦА

У Савезу пензионера Србије сматрају да Влада треба да утврди програм како ће се вратити чекови који су били умањени по Закону о привременом умањењу пензија будући да је ту реч о 700.000 оштећених пензионера. Пошто су остварене у систему пензијског и инвалидског осигурања сматрају се имовином пензионера.
Према њиховом мишљењу програм треба да буде такав да не угрожава достигнути степен стабилизације јавних финансија и да обезбеди правичан повраћај умањених примања у периоду и на начин који ће се регулисати утврђеним програмом.
Свесни смо ситуације у којој се наша земља нашла у време пандемије, али сматрамо да увек има могућности за побољшање – каже Савић.
  • У јануару ове године просечна пензија усклађена по „швајцарској формули“ за 5,9 одсто учествује у заради са 46,5 одсто, а јасно је да се ће учешће смањивати наредних месеци и година, јер је то предодређено применом ове формуле – објашњава Савић.

Ово удружење подржало је укидање пенала за превремено пензионисање оних бивших запослених који су имали две, односно пет година до пензије, а који су морали по сили закона да се пензионишу јер су им предузећа пропала или су отишла у стечај.