Почетна Вести ПРЕДЛОГ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ „ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА...

ПРЕДЛОГ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ „ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПИО“ПЕНЗИЈЕ ТРЕБА ДА СЕ УСКЛАЂУЈУ 30 ОДСТО С ПОТРОШАЧКИМ ЦЕНАМА, 70 ОДСТО СА ЗАРАДАМА

575

У нацрту Закона о ПИО пензионерске организације предлажу измену „швајцарске формуле” како пензије не би наставиле да падају испод 50 одсто од просечне зараде.

У јавној расправи о нацрту Закона о пензијском и инвалидском осигурању која се завршава данас Савез пензионера Србије који заступа интересе пензионерске популације са више од 600.000 чланова сматра да има простора да се у овом новом документу нађу и питања од стратешког значаја за најстарије. Пре свега побољшања швајцарске формуле, као и могућности враћања умањених пензија по Закону о привременом уређивању начина исплате принадлежности о чему постоји консензус свих чланица Савеза пензионера Србије. Усаглашен је са осталим чланицама (Савезом пензионера Војводине, градском организацијом пензионера Београд…).

Ови предлози упућени су пре два дана Министарству рада које је и отворило јавно расправу о пензијском закону.

Савез пензионера Србије, како се наводи у предлогу у који је „Политика” имала увид, у потпуности подржава укидање пенала за превремено пензионисање оних бивших запослених који су имали две односно пет година до пензије, а који су морали по сили закона да се пензионишу јер су им предузећа пропала или су отишла у стечај. С тим што су морали да потпишу уговор с владом да пристају на то.

Међу предлозима овог савеза нашло се и питање како обезбедити да просечна пензија не пада испод 50 одсто у просечној заради.

У том смислу они предлажу да ако се према статистичким подацима утврди да је износ просечне пензије пао испод 50 одсто просечне зараде без пореза и доприноса, иде на ванредно усклађивање износа пензија у проценту који је потребан како би достигао 50 одсто прихода просечне зараде без пореза и доприноса запослених.

– Сматрамо да је због обезбеђења сигурности да просечни износ пензије не опада у већем проценту у односу на просечни износ плате неопходно побољшати предложену „швајцарску формулу” и применити модел заштитне клаузуле уколико доња граница учешћа пензионерске потрошње падне испод нивоа од 10 одсто БДП-а.

У том смислу, увођењем ванредног усклађивања износа пензија обезбедило би се спорије смањивање учешћа пензија у односу на зараде, каже проф. др Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије.

Овај предлог полази од тога да су принадлежности економска, а не социјална категорија, па као таква мора да обезбеди достојанствени живот за кориснике и не би смела да опадне испод одређеног параметра, наглашава он.

У предлогу нацрта закона савез подсећа да је усклађивање пензија по „швајцарској формули” почело 1. јануара прошле године, те да је учешће просечног износа пензија у целој 2020. у просечној заради био нижи него у 2019. за око два одсто. Ни у једном месецу током прошле године учешће није достигло 50 одсто, већ се кретало на око 46,3 процента у јануару, до 42 у децембру 2020, што је далеко испод предвиђених 50 процената.

– У јануару ове године просечна пензија усклађена по „швајцарској формули” за 5,9 одсто учествује у просечној заради са 46,5 одсто, а јасно је да се ће учешће смањивати наредних месеци и година, јер је то предодређено применом ове формуле. Због тога за пензионере није повољна „швајцарска формула” за усклађивање пензија већ је потребно смањити утицај потрошачких цена а повећати утицај зарада, па се предлаже модел који се на пример примењује у Малти по формули 30 процената потрошачке цене и 70 одсто кретање зарада.

– Наш предлог неће изазвати финансијске тешкоће, јер је присутан повољан раст БДП-а, који то омогућава, а финансијски издаци нису битније повећани. Као пример наводимо уколико је у току године кретање инфлације два одсто, а кретање зарада осам процената, по „швајцарској формули” усклађивање пензија би износило пет одсто, а по достављеном предлогу, то јест по побољшаној „швајцарској формули” 30 одсто потрошачке цене и 70 процената зараде, усклађивање пензија би износило 6,2 одсто – каже Савић.

Према томе, наведени предлог за усклађивање пензија неће довести до повећаног учешћа изнад 50 процената у просечним зарадама.

Напротив пензије ће само спорије смањивати своје учешће у зарадама и нешто брже ће се повећавати реална вредност принадлежности и квалитетнији живот корисника, објашњава наш саговорник.

Зато се предлаже да се у изменама и допунама Закона о ПИО мења члан 80 и да се пензија почев од јануара текуће године, усклађује у проценту који представља збир 30 процената промене потрошачких цена и 70 процената промене просечне зараде без пореза и доприноса.

Истовремено се у предлогу наводи и да влада треба да утврди програм како ће се вратити умањене принадлежности по Закону о привременом умањењу пензија будући да је ту реч о 700.000 оштећених пензионера.

Принадлежности остварене у систему пензијског и инвалидског осигурања Србије, то јест у складу са Законом о ПИО сматрају се имовином пензионера, како по домаћим, тако и по међународним прописима и конвенцијама.

Пензионерима је одато признање да су дали највећи допринос стабилизацији економских прилика у Србији, а посебно јавних финансија, отклањању фискалних дефицита, као и довођења ПИО фонда у одрживо финансијско пословање.

Зато Савез пензионера сматра да је најбоље решење да скупштина обавеже владу да утврди програм повраћаја умањених пензија. Према мишљењу пензијске популације програм треба да буде такав да не угрожава достигнути степен стабилизације јавних финансија и да обезбеди правичан повраћај умањених пензија у периоду и на начин који ће се регулисати утврђеним програмом.