Почетна Вести ОДРЖАНА 5. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 5. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

655

Дана 26.02.2021. године одржана је 5. седница Извршног одбора Савеза на којој је разматран следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Препорука о припремама за обнављање активности чланица Савеза у пуном капацитету након доношења Одлуке о окончању епидемиолошких мера предузетих за спречавање ширења вируса  “Ковид-19“.
  2. Усвајање информације о конституисању комисије за Статутарна и организациона питања и  усвајање Пословника о раду комисије.
  3. Предлог Одлуке о расподели средстава за послове организације и координације у поступку доделе солидарне помоћи за 2020. годину.
  4. Активности на плану унапређења сарадње Савеза са Покретом трећег доба Србије.
  5. Покретање поступка за попуну упражњених места у органима  Савеза пензионера Србије.
  6. Текућа питања

Информације , препоруке, предложене одлуке и пословник су након појединачног изјашњавања свих чланова Извршног одбора Савеза, телефонски односно електронски у потпуности усвојене.