Почетна Вести ОДРЖАНА 1. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 1. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1032

Крајем јуна ове године (30.06.2020) у Београду је одржана 1. редовна седница Скупштине Савеза пензионера Србије, која је у потпуности организована у складу са прописаним мерама за превенцију и заштиту здравља у условима ванредне ситуације проглашене због пандемије „COVID-19“.

Седницом је председавао председник Савеза проф. др. Андреја Савић, а радно председништво чинили су заменик председника Момчило Вуксановић и потпредседници Драгутин Лекић и Синиша Стаменковић.

На седници су донете следеће одлуке:

– На основу усаглашених предлога удружења и Извршног одбора Савеза, донета је једногласна одлука да се за чланове Скупштине Савеза на упражњена места, као и места преминулих, оболелих и чланова који су престали са радом у удружењима кооптирају: Веско Стојковић из УПО Грачаница (КиМ); Ђорђе Митић, УПГ Пирот и Слободан Милановић УПО Бабушница из Пиротског округа; Мирјана Товиловић, ГОП Београд, Звездара; Плавшић Слађана, ГОП Београд, Стари Град; Александра Нешић, ГОП Београд; Ратко Пижурица, ГУП Суботица, СПВ; Живорад Дражовић УПГ Краљево, Рашки округ и Милован Здравковић, УПО Бујановац, Пчињски округ. Такође, одлучено је да Удружења пензионера општина и града Ниша са подручја Нишавског округа, накнадно делегирају 3 кандидата за чланове Скупштине Савеза.

– За упражњено место члана Извршног одбора Савеза из региона Пиротског, Топличког и Нишавског округа, једногласно је одлучено да се се за члана Извршног одбора Савеза пензионера Србије изабере Ђорђе Митић, председник УПГ Пирот, Пиротски  округ.

– Након закључене расправе, у којој су уводне напомене дали председник Савеза проф. др Андреја Савић и председник Надзорног одбора Милан Ненадић, као и дискусије у којој су учествовали: Братислав Здравковић, УПГ Лесковац, Драган Микић, УПО Лапова, Василије Белобрковић, ГОП Београд, Веско Стојковић, УПО Грачаница, координатор удружења пензионера на Косову и Метохији, Зоран Јефтић, ГОП Београд ГО Раковица, Шпиро Безбрадица,  ГОП Београд, ГО Земун, Павле Лучић, ГОП Београд, ГО Нови Београд,  извештајна документа за 2019. годину: Извештај о раду Савеза пензионера Србије у 2019. години; Извештај о финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2019. години;  и Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2019. години су једногласно су усвојена. Такође, једногласно су усвојена Програмска и планска документа за 2020. годину: Програм рада Савеза пензионера Србије за 2020. годину и  Финансијски план Савеза пензионера Србије за 2020. годину.

– Усвојена  је (једногласно)    Информација о финансијском пословању  Савеза пензионера Србије у периоду 2006. – 2018. године, коју је поднео Милан Ненадић, председник Надзорног одбора,  чиме је реализована одлука са Изборне скупштине од 23. априла 2019. године, којом је наложено новом руководству да припреми информацију за чланове скупштине. Полазна основа за припрему информације био је “Извештај о стању имовине и резервног фонда“ који је сачинио бивши председник Савеза у претходном мандату господин Ђуро Перић, као и увид у евиденцију и документацију Савеза пензионера Србије, коју је Надзорни одбор имао на располагању.

– Прихваћен је предлог Концепта за нормализацију односа Савеза пензионера Србије и раније искључених чланица УПГ Ниш и УПГ Прокупље. Захваљујући кооперативноси ГОП Ниша, УПГ Ниша и координаторима Пиротског, Пчињског и Јабланичког округа који су допринели да се несугласице превазиђу, једногласно је одлучено да се УПГ Ниш прими у Савез пензионера Србије, као пуноправна чланица Савеза и да се у наредном периоду укључи у заједничке активности на нивоу ГОП-а Ниш. Властимир Гоцић, председник УПГ Ниша, који је обављао и функцију координатора Нишавског округа, захвалио се члановима Скупштине на решавању раније насталог проблема и испољио спремност на будућу сарадњу у оквиру Савеза.          

– Одлучено је да се иницира образовање Националног савета за питања пензионера на Републичком нивоу, с обзиром да пензионери нису укључени у разматрање и доношење одлука које су од виталног интереса за бројну популацију пензионера у Републици Србији.

– Да се, сходно реализацији идеје о Националном савету, иницира поступак за измене и допуне Закона о удружењима, који је одиграо значајну улогу у претходном периоду омогућивши формирање како удружења пензионера тако и других удружења грађана. Међутим, у међувремену, исти Закон је у много чему превазиђен и у пракси често постаје кочница даљем унапређењу и побољшању материјалног, социјалног и опште друштвеног положаја бројне пензионерске популације, као и укупне популације трећег доба у Србији.

– Да се, сходно претходним иницијативама, иницира поступак за измене и допуне Статута Савеза пензионера Србије ради успешнијег реализовања утврђених циљева и задатака републичке организације Савеза пензионера Србије и њених чланица на свим нивоима.

– Донета је одлука да, на основу стечених искустава из рада Савеза пензионера у условима проистеклим због проглашене пандемије вируса “Ковид 19“‚ којом је Скупштина по скраћеном поступку усвојила  измену и допуну члана 35. Статута тако да он, уместо сада важећег члана, убудуће гласи:

“У случајевима ванредног стања и ванредне ситуације, могу се одржати електронске седнице Скупштине и органа Савеза, ако се питања не односе на Статут, статусне промене, циљеве и избор председника, заменика и потпредседника Савеза. Изјашњавање се врши електронским путем, слањем порука или е-мејла.“

                                                                               САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ