Почетна Вести Још није одабран модел за усклађивање пензија

Још није одабран модел за усклађивање пензија

1266

Без обзира на то која варијанта „швајцарске формуле” буде прихваћена, подразумева се да Законом о ПИО треба утврдити и додатне механизме одрживости пензија, како финансијске, тако и социјалне, каже проф. др Андреја Савић, нови председник Савеза пензионера Србије.

Савез пензионера Србије упутиће данас свим надлежним институцијама, Народној скупштини, председнику државе, председници владе и министарствима рада и финансија, писмо с предлозима будућег начина усклађивања пензија, тј. доношења формуле којом ће се дугорочно решити питање примања најстаријих у Србији, којих је у овом часу више од 1,7 милиона.

Професор др Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије, који је на овој функцији последњих 100 дана, каже да се нови сазив укључио последњих месеци у јавну расправу коју је иницирао Фискални савет ради проналажења одрживе формуле за усклађивање пензија. Како би се добио одговор најширег дела ове вишемилионске популације, затражено је мишљење укупног чланства од око 600.000 пензионера у 170 општинских градских, окружних, покрајинских организација.

– Оптимална формула од пет могућих које је понудио Фискални савет је према већини пензионера усклађивање с инфлацијом и растом зарада, тј. швајцарска формула. И то 50 одсто с инфлацијом и исто толико с растом зарада. Или по побољшаној формули коју примењује Словенија, 40 процената с растом инфлације и 60 одсто са зарадама. Алтернативна варијанта за коју се залаже значајан проценат пензионера је усклађивање 50 одсто с растом инфлације и исто толико с растом БДП-а – каже Савић.

Савез пензионера сматра да оба предлога заслужују пажњу и да треба да буду разматрана од стране надлежних. Без обзира на то која формула буде прихваћена, подразумева се да Законом о ПИО треба утврдити и додатне механизме, како финансијске, тако и социјалне, одрживости пензија.

– У том смислу прихватљиви су предлози Фискалног савета да се законски ограниче расходи за пензије и да се крећу од 9,5 до 10 одсто учешћа у БДП-у. Уколико расходи пензија пређу учешће у БДП-у од 11 одсто, да ће пензије бити усклађиване само с растом инфлације. То јест, биће замрзнута вредност пензија. Такође, уколико расходи за пензије падну испод 9,5 одсто у БДП-у, да дође до ванредног усклађивања пензија како би се расходи пензија вратили на ниво од 10 процената у БДП-у – објашњава први човек савеза.

Пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2020/21. годину утврђених уз Закон о буџету потврђује се одрживост предложених начина усклађивања примања најстаријих као и механизма за регулисање нивоа пензијске потрошње. На овај начин ће се, кроз предстојеће измене Закона о ПИО, члан 80, остварити повратак на системско решење усклађивања које мора да буде економски одрживо, тј. усклађено с привредним растом, али и социјално праведно.

– Важно је да се форму и даље везује за елементе на основу којих се утврђује прва пензија. И то тако што се висина пензије одређује према дужини радног стажа и висини уплаћених доприноса на основу зарада. А социјална заштита најугроженијих треба да се решава посебним државним социјалним програмом, мимо пензијског система. Законом о ПИО, као социјалне мере, предвиђен је најнижи износ пензије и то тако да она не може бити мања од 27 одсто учешћа у просечној заради – истиче Савић.

Истовремено, утврђивање новчаног износа као увећање уз пензију представља значајан вид социјалне помоћи и заштите најугроженијих пензионера. Савић истиче да су пензионерске организације постигле јединствен став и у погледу покретања иницијативе о повраћају умањених пензија од 2014. до 2018. године. Предлаже се усвајање законског решење по коме би се обештетили сви пензионери којима су пензије биле умањене, с тим што то никако не би смело да угрози финансијску стабилност државе.

Модалитет како ће се овај новац вратити може бити прецизиран кроз програм о повраћају, да ли кроз обвезнице старе девизне штедње или некако другачије. С тим што овим морају бити обухваћени и наследници пензија у случају преминулог пензионера, закључује Савић.

Јасна Петровић Стојановић