Почетна Вести ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1614

ОДРЖАНА
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ у Београду, 24. септембра 2018. године, са почетком у 11.00 часова.

Седницом ванредне Скупштине Савеза пензионера Србије, због оправдане одсутности председника Ђуре Перића председавао је заменик председника Василије Белобрковић.

Утврђено је да Скупштини присуствује 53 члана а да је 11 одсутно и да Скупштина може пуноважно радити и одлучивати. За седницу Скупштине предложен је и усвојен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Информација о раду Савеза пензионера Србије у периоду између две скупштине;
2. Разматрање жалби УПГ Ниш И УПО Прокупље и њихових председника на Одлуку са четрнаесте седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије од 21.05.2018. године;
3. Информација о изборима у Савезу пензонера Србије у 2019. години;
4. Текућа питања.

I

Информација о раду Савеза пензионера Србије у периоду између две скупштине.

Уводне напомене поднео је преседавајући Василије Белобрковић, који је посебно нагласио да је у периоду од задњег заседања Скупштине САПЕНС, тежишно питање рада и ангажовања САПЕНС уз свесрдну помоћ Савеза пензионера Војводине и осталих градских и општинских удружења пензионера било је перманентно залагање код надлежних државних органа да се укине Закон о привременом уређивању начина исплате пензија и поново створе услови за усклађивање пензија, у складу са чланом 80. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Са тим циљем су и упућена писма Председници Владе Републике Србије и надлежним министарствима 15.08.2018. године као и најновије писмо које је упућено председници Скупштине и надлежним одборима Народне Скупштине Републике Србије по хитном поступку, дана 18.09.2018. године, након започетог разматрања најновијег Предлога Закона за измену и допуну Закона о ПИО. У тим писмима је указано да је увођење члана 80б, који је Влада Републике Србије упутила Народној Скупштини Србије на разматрање, у супротности са ставовима Савеза пензинера Србије.
Преседавајући Скупштине је кроз дискусију упутио и апел представницима ПУПС-а да по овом питању проговоре у Скупштини Србије и изнесу ставове и опредељење Савеза пензионера Србије по овом питању.
Састав Скупштине САПЕНС је упознао са ставовима које је дао предсеник Савеза пензинера Србије Ђуро Перић, током припреме за ову седницу Скупштине а који се односе на ову тачку дневног реда.
За дискусију се јавио и допунио информацију потпреседник Савеза пензионера Србије и Председник Савеза пензионера Војводине Милан Ненадић. Он се посебно осврнуо на Предлог Закона о изменама и допунама Закона о ПИО, и то на делове који се односе на пензије и детаљно их образложио а посебно је апострофирао појам „ финансијска стабилност“. Такође је изнео нека појашњења везана за Уредбу о исплати новчаних износа уз пензију, као и нека питања која нису обухваћена уводним напоменама преседавајућег Василија Белобрковића. Потенцирао је да је неопходно наставити дефинисану борбу за заштиту стандарда пензионера и одрживости пензионог система. Указао је на ставове Фискалног савета, који нам предходних година и нису баш били наклоњени, али овог пута у виду одговора и саопштења за јавност, понудили су врло добар материјал, који је у потпуности у складу са нашим ставовима и захтевима везаним за пензије и Закон о ПИО.
Преседавајући Василије Белобрковић је закључио расправу по првој тачки дневног реда, изражавајући задовољство постигнутим јединством по кључним питањима и предложио закључак да Скупштина САПЕНС инсистира да органи власти Републике Србије предузму све мере из своје надлежности:
1. Да се укине Закон о привременом уређивању начина исплате пензија у најкраћем могућем року;
2. Вратити усклађивање пензија, у складу са чланом 80. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, уз напомену да је за Савез пензионера Србије прихватљиво да усклађивање може бити и једанпут годишње.
Предлог закључака је једногласно усвојен.

II

Разматрање жалби УПГ Ниш и УПО Прокупље и њихових председника на Одлуку са четрнаесте седнице Извршног одбора Савеза пензионера Србије од 21.05.2018. године.

Уводне напомене по другој тачки дневног реда изнео је преседавајући Василије Белобрковић. Одлука о искључењу из Савеза пензионера Србије УПГ Ниш и УПО Прокупље и њихових председника, донета на 14. седници Извршног одбора Савеза пензионера Србије, дана 21.05.2018. године, послата је именованима 18.06.2018. године у Пошти 11120 Београд. |Жалбе нису достављене у жалбеном року од 30 дана. На основу жига пошти у којима су предате жалбе УПГ Ниш, односно председник Властимир Гоцић касни пет дана, послата 23.07.2018. године у Пошти 18105 Ниш, а УПГ Прокупље, односно председник Миле Вучићевић шест дана, послата 24.07.2018. године у Пошти 19400 Прокупље. Обзиром на неблаговременост поднетих жалби, преседавајући је предложио да се не отвара расправа већ да се Скупштина Савеза изјасни и потврди одлука ИО Савеза са 14. седнице од 21.05.2018. године.
Расправа је ипак вођена и у њој су учествовали: Властимир Гоцић, Василије Белобрковић, Миле Вучићевић, Милан Ненадић, Момчило Вуксановић, Милан Пузовић, Драгутин Лекић, Бранимир Ђорђевић, Слободан Ребић, Андрија Ђилас, Звонко Марјановић, Братислав Здравковић и Драгица Лучев.
Након закључене расправе приступило се гласању. Обзиром да жалбе Ванредној Скупштини Савеза нису упућене у статутом предвиђеном року, Преседавајући је формулисао питање за гласање: „Ко је за то да се потврди одлука ИО Савеза, од 21.05.2018. године, о искључењу УПГ Ниш, УПО Прокупље и њихових председника из Савеза пензионера Србије“, молим да се изјаснимо дизањем руку.
Гласање је било јавно дизањем руку, гласање је прекинуто приликом бројања гласова које је вршио Секретара Савеза (при резултату од 24 гласа за), како део чланова Скупштине није био у сали на почетку гласања и бројања гласова а у међувремену су ушли, покушано је да се понови гласање поновним дизањем руку и поновним пребројавањем, како би се и њихови гласови узели у обзир, али део чланова скупштине (којима је овај непотпун резултат одговарао) је негодовао и није то дозволио, да би се гласање привело крају уследио је предлог дела чланова скупштине да се изврши јавно изјашњавање прозивком, када је започета прозивка и изјашњавање један део чланова скупштине није прихватио ни тај предлог и демостративно су напустили седницу, тако да гласање и бројање гласова није завршено до краја.
Након краће паузе, настале услед изласка дела чланова Скупштине Савеза, преседавјаући Василије Белобрковић, наложио је да се утврди тренутни кворум Скупштине Савеза. Чланица скупштине Нада Митровић је извршила бројање и известила да у сали има 33 (тридесеттри) члана Скупштине Савеза. Преседавајући Василије Белобрковић је констатовао да Скупштина Савеза има надполовичну већину (кворум) и да може да доноси пуноважне одлуке. Поново је стављено на гласање питање, ко је за, да се потврди одлука ИО Савеза са 14. седнице од 21.05.2018. године и да се УПГ Ниш И УПО Прокупље и њихови председници искључе из Савеза пензионера Србије, са једним гласом против, присутни чланови Скупштине Савеза су се изјаснили да се потврђује Одлука ИО Савеза са 14. седнице од 21.05.2018. године и да се УПГ Ниш и УПО Прокупље и њихови председници искључе из Савеза пензионера Србије.
Преседавајући Василије Белобрковић, констатовао је, да је надполовичном већином присутних чланова Скупштине Савеза пензионера Србије, потврђена Одлука са 14. седнице ИО Савеза од 21.05.2018. године, о искључењу УПГ Ниш, УПО Прокупље и њихових председника Властимира Гоцића и Милета Вучићевић, као носилаца активности усмеренх ка непоштовању Статута и одлука Савеза пензионера Србије.

III

Информација о изборима у Савезу пензонера Србије у 2018/2019. години

Преседавајући скупштине Василије Белобрковић изнео је информацију о започетим припремама за доношење Одлуке о изборима нових органа Савеза пензионера Србије крајем ове и почетком 2019. године и нагласио да ће о овом питању као и о Критеријумима по којима ће се вршити избори бити више речи на Састанку са свим председницима Удружења пензинера општина и градова у оквиру 11. Олимпијаде у Врњачкој Бањи, дана 30.09.2018. године.
У складу са предходним, Преседавајући Василије Белобрковић упознао је Скупштину САПЕНС да је ИО САПЕНС предложио кооптирање чланова на упражњена места у органима САПЕНС. На упражњено место за вршиоца дужности потпреседника, предложен је Момчила Вуксановић-Брада, Председник удружења пензионера општине Деспотовац, а за члана Извршног одбора САПЕНС, предложен је Павле Лучић, Председника Удружења пензионера општине Нови Београд. Оба предлога Скупштина је једногласно прихватила.

IV

Текућа питања

Преседавајући Василије Белобрковић је предложио да се на наредној седници Извршног Одбора САПЕНС, размотри данас покренуто питање о новчаним средствима којима располаже САПЕНС и донесе одлука о даљем располагању овим средствима али и покрене питање финансирања САПЕНС у будућности. Предлог је једногласно прихваћен.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ