Почетна Вести Писмо Председници Народне скупштине

Писмо Председници Народне скупштине

1788

Влада Републике Србије поднела Вам је Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању да се донесе по хитном поступку.

Због краткоће времена нисмо у могућности да се упознамо са свим изменама и допунама у неведеном Предлогу.

Међутим, предлог да се у Закон о пензијском и инвалидском осигурању унесе члан 80б је недопустив јер је незаконит и супротан Уставу Србије, као и Међународним споразумима које је Србија прихватила и обавезала се да их поштује.

Финансијска одрживост система пензијског и инвалидског осигурања управо најбоље може да се одржи путем важећег члана 80. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који утврђује усклађивање пензија са кретањем потрошачких цена, односно са кретањем инфлације, као и са делом раста бруто домаћег производа. Према томе, усклађивање пензија са важећим чланом 80. никако не може негативно утицати на одрживост пензијског система, напротив он доприноси одрживости система.

Предложени члан 80б може допринети повећаној неодрживости пензијског система из више разлога, и то:
1. Могуће повећано усклађивање пензија изнад инфлације за поједине категорије пензионера ствара трајне обавезе буџету Србије што једног дана може довести до повећаних финансијских тешкоћа;
2. За категорије пензионера којима не би било извршено такво усклађивање пензија јер су „превисоке“ једног дана мораће се извршити исплата до нивоа извршеног усклађивања;
3. Испушта се из вида, да је Уставни суд Србије, издао Саопштење да је пензија остварена у систему обавезног пензијског осигурања Србије, имовина, односно својина пензионера;
4. Испушта се из вида, да је Устав Србије, у члану 58. утврдио да се умањена имовина мора вратити по тржишној вредности. Такође, сада нема услова за умањење имовине јер нису уведене, нити има ванредних околности. За кориснике пензија је свеједно да ли ће им се пензије умањивати путем закона, као што је био Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, или као што је закон који даје могућност умањивања вредности пензија путем инфлације;
5. У вези наведених тачака 3, 4. још чвршћа регулатива утврђена је у Конвенцији о људским правима и додатним протоколима уз Конвецију, што је Србија прихватила и обавезала се да их поштује. Такође, нема потребе нарушавати усклађеност пензијског система Србије са пензијским системима чланица Европске уније када је у питању усклађивање пензија и имовинска права по том основу.
6. Нејасно је изузеће члана 80. Закона „до достизања финансијске одрживости система пензијског и инвалидског осигурања …..“. Претходно је било до достизања учешћа пензијске потрошње у БДП-у до 11%, а што је већ достигнуто. Сада је на реду много гора и неодређена формулација, од оне, која је важила у време ванредних мера.

Садашње генерације пензионера су током радног века уплаћивале пензијски допринос за обазбеђивање своје старости. Држава се определила да пензионерска средства троши путем текућег финансирања за раније генерације пензионера. Држава има обавезу да надокнађује недостајућа средства за исплату пензија садашњим пензионерима, што и чини и што се не може сматрати неодрживошћу пензијског система.

Хоћемо да верујемо да ћете у договору са Владом Републике Србије повући члан 80б из предлога Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, јер је то у интерсу Државе Србије.

С поштовањем,

Председник,
Ђуро Перић