недеља, март 24, 2019
 Светозара Марковића 32, Београд | Тел: 011/3231-487 , 011/3220-197, 011/3220-626 | Факс: 011/3244-975 | office@sapens.rs | www.sapens.rs

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Савез пензионера Србије са традицијом већом од 70 година делује и ради као добровољно, невладино, социјално-хуманитарно, нестраначко и недобитно удружење пензионера које има преко 600.000 регистрованих чланова организованих у Савез пензионера Војводине, Градске организације пензионера града Београда и Ниша и 169 удружења пензионера општина на директној вези. Са оваквом организационом структуром на целој територији Републике Србије и горе наведеним бројем регистрованих чланова на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању има утврђену репрезетативност удружења пензионера на нивоу Р. Србије.

Савез пензионера Србије делује на начелима заједништва интереса и јединства у уређивању међусобних права и обавеза чланица.

Своје програмске циљеве остварује у области заштите права и интереса пензионера, унапређења и побољшања материјалног, социјалног и опште-друштвеног положаја пензионера чланица Савеза…..

ОПШИРНИЈЕ

ИЗДВАЈАМО

ПИСМО ПРЕДСЕДНИЦИ Владе од 26.10.2018

Поштована Председнице Владе, Нашим писмом од 15.08.2018. године, упознали смо Вас са ставовима Савеза пензионера Србије у вези са најважнијим питањима пензијског система, посебно усклађивања...

Писмо Председници Народне скупштине

Влада Републике Србије поднела Вам је Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању да се донесе по хитном поступку. Због...

ВЕСТИ

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА...

Органима Савеза пензионера Србије истиче четворогодишњи мандат 04. јуна 2019. године. На конститутивној седници Скупштине Савеза, која ће се одржати најкасније до...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА У 2018/2019. ГОДИНИ

На основу закључка са састанка са председницима удружења пензионера општина и градова, одржаном 30. 09. 2018. године у Врњачкој Бањи. Потребно је да Извршни одбор...

Корисни линкови

Огласи

Наши сарадници

Наши сарадници