Почетна Организација Организациона структура Савеза ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

Ужице 31000 Ужичке републике  5 Гордана Ћорић 031/520-827 ф
Ариље 31320 Милоша Глишића 42 Бојић Светозар 031/892-641
Бајина Башта 31250 Рајка  Тадића  45 Недељко Ракић 031/862-172
Косјерић 31260 Карађорђева 22 Милинко Милосављевић 031/781-063
Нова Варош 31320 Светог Саве б.б. Ратомир Ђајић 033/63-881
Пожега 31210 Краља Петра 5 Бонџулић Милош 031/812-576
Прибој 31330 Драгољуба Савића 23 Пријовић Новко 033/453-161
Пријепоље 31300 Санџачких бригада 27 Пузовић  Милан 033/711-677
Чајетина 31310 Маршала Тита 31 Пантовић Славко 031/3831-970
031/3831-322 Ф
Севојно 36310 Хероја Дејовића бр. 9 031/531-928