Почетна Организација Организациона структура Савеза ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ

ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ

Крагујевац округ 34000 Кнеза  Милоша  4 Микић Драган 034/335-423
034/851-518 ф
Крагујевац општ. Град 34000 Кнеза  Милоша  4 Томашевић Ратко 034/332-559
034/335-423 ф
Аранђеловац 34300 Краља   I  Петра  34 Гајић Љубиша 034/711-096
Баточина 34227 Карађорђев трг 3. Драган Тодоровић 034/6842-396
Кнић 34242 Бумбарево  Брдо Лазовић Живорад 034/6592-004
Лапово 34220 Његошева  51 Микић  Драган 034/6851-518  ф
Рача 34210 Рача крагујевачка Карађорђева 77 Миловановић Радомир 034/751-680
034/751-681
Топола 34310 Краља  Александра 36 Урошевић  Божидар 034/811-302