ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - СРЕМСКИ ОКРУГ

Сремска Митровица 22000 28. марта  17 Тресканица Мирјана 022/626-030
Шид 22240 БранкаРадичевића 1 Лазар Гавриловић 022/712-203
Инђија 22320 Војводе  Степе  42 Грковић Никола 022/553-152
Врдник 22408 Фрушкогорска 19 Ђорђе Пејић 022/465-052
Ириг 22406 Војводе  Путника  37 Почуча  Милан 022/461-300
Рума 22400 Вељка   Дугошевића  142 Бабић Петар 022/479-531
Стара Пазова 22300 Парк  б.б. Војислава Кризновска 022/311-464
Пећинци 22410 Јове Негушевића  6 Јован Ћирић Лењинова 30 к. 022/436-605