Почетна Организација Организациона структура Савеза СЕВЕРНО БАНАТСКИ ОКРУГ

СЕВЕРНО БАНАТСКИ ОКРУГ

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - СЕВЕРНО БАНАТСКИ ОКРУГ

Кикинда 23300 Војводе  Путника  37 Силвестер  Велизар 0230/21-442
Кањижа 24420 Суботички пут  5 Кермеци Карољ 024/223-650
Сента 24400 Главна  8 Бољановић Радован 024/811-591
Ада 24430 Доситеја Обрадовића 3 Орчик Габор 024/851-337
Чока 23320 Маршала  Тита  20 Јајић Ђуро 0230/72-389
Нови Кнежевац 23330 Николе  Тесле  5 Милоња Бабовић 0230/81-518