Почетна Организација Организациона структура Савеза СЕВЕРНО БАЧКИ ОКРУГ

СЕВЕРНО БАЧКИ ОКРУГ

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - СЕВЕРНО БАЧКИ ОКРУГ

Суботица 24000 Саве Шумановића  2 Лучев Драгица 024/525-196
Бачка  Топола 24300 Раде Кончара  58 Драгутин Лекић 024/715-676
024/711-198 ф
Мали Иђош 24231 Маршала Тита 9 Бачик Рудолф 024/730-043  ут.пет.