ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - РАШКИ ОКРУГ

Краљево 36000 Хероја Маричића 77 Крпић Никола 036/322-035
036/326-035
Врњачка Бања 36210 Краљевачка 2. Др Светолик Милекић 036/611-620
036/612-365 ф
Нови Пазар 36300 Првог маја 67. Зенуновић Хафиз 020/311-370
Рашка 36350 Студеничка бб Поштански фах 24 Бошковић Момир 036/736-897
Тутин 36320 Пештерска б.б. Садовић Рамо 020/811-271
Сјеница 36310 Двадесетог децембра бб Радевић Радивоје  –