ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - ПЧИЊСКИ ОКРУГ

Врање 17500 Лењинова  21 Мирослава Трајковић п.о. 017/424-220
017/407-749
Босилеград 17504 Добродолски поток бб Глигоров Гоне 017/878-538
Бујановац 17520 Карађорђа Петровића бб Тасић Станко 017/651-982
017/650-116 ф
Владичин Хан 17510 Светосавска  67. 017/473-138
Прешево 17523 С.Ковачевића 8. Ваџид Јусуфи 017/660-483
Сурдулица 17530 Војводе Мишића бб Величковић Миле 017/815-730
Трговиште 17525 Краља Петра I Карађорђевића бр.1 Цветковић Јовица 017/452-556 к.