Почетна Организација Организациона структура Савеза ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ

ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ

ГРАД НОВИ САД

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА  ВОЈВОДИНЕ

Житни трг 3
Нови Сад 21000

Ненадић Милан
021/572-231
021/422-783

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ

Нови  Сад 21000 Поштанска  3 Момо Чолаковић 021/6611-027
Србобран 21480 Бориса  Кидрича  22 Апаргић Љубица 021/731-728
Бач 21420 Бранка Радичевића  2 Милошевић Владо 021/770-323
Бечеј 21220 Маршала Тита бр.7 Нада Милованов 021/6916-360
Врбас 21460 Саве  Ковачевића  94 Мијовић Милета 021/701-140
021/707-099
Бачка Паланка 21400 Краља Петра  I 35 Драган Михајловић 021/604-5362
Бачки Петровац 21470 Нар. Револуције 22 Мучаји Јура 021/780-283
Жабаљ 21230 СветозараМарковића 19 Спасојевић Живота 021/832-822
Тител 21240 Змај  Јовина  1 Топчиов Радунка 021/860-236
Темерин 21235 Новосадска  314 Иштван Варга 021/843-505
Беочин 21300 Хероја  Брила  46. Глишић Жељко 021/870-422
Сремски  Карловци 21205 Митрополита   Стратимировића  15 Стево Петровић 021/881-834