Почетна Организација Организациона структура Савеза ЈУЖНО БАНАТСКИ ОКРУГ

ЈУЖНО БАНАТСКИ ОКРУГ

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА - ЈУЖНО БАНАТСКИ ОКРУГ

Панчево 26000 Др.Касапиновића  12а Ненад Шалетић 013/353-595
Пландиште 26360 Војводе Путника 47 Смиља Црногорац 013/861-302
Опово 26204 Бориса Кидрича  8 Жика Несторовић 013/682-144
Ковачица 26210 Маршала Тита  11 Јано Корењ 013/661-333
Ковин 26220 Ђуре Петровића  1 Драгица Радмановић 013/741-271
Алибунар 26310 Трг  слободе 5 Ћирић Данило и секр.Панта Ћаталага 013/641-900
013/642-213
Вршац 26300 Жарка Зрењанина 28 Вулетин Петар 013/839-569
Бела  Црква 26340 Првог октобра 96 Стошић Анђелија 013/851-106