Почетна Вести РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

26

Савез пензионера Србије одржао је прву редовну седницу Скупштине 23. априла, у просторијама Удружења пензионера СМУП у Београду. На дневном реду било је усвајање извештаја о раду, о финансијском пословању и извештаја Надзорног одбора САПЕНС-а о пословању у 2023. години, као и Програм рада и Предлог финансијског плана за ову годину. Поред тога, пред члановима Скупштине био је и предлог кооптирања нових чланова, те избор члана Извршног одбора Савеза из Пиротског, Топличког и Нишавског округа. Једна од ставки у Програму рада Савеза пензионера Србије за 2024, о којој је било речи и на Скупштини, је захтев да се утврде законски механизми који ће обезбедити да се однос просечних пензија у односу на просечне нето зараде у Срби ји подигне на ниво учешћа од минимум 50 процената.

Истакнуто је и да треба подржати усклађивање пензија у складу с чланом 80 Закона о ПИО, који предвиђа три модалитета усклађивања у зависности од процентуалног учешћа износа пензија и новчаног износа као увећања уз пензију у износу бруто домаћег производа. Програм рада САПЕНС-а за 2024. годину предвиђа пензијску потрошњу финансирану из реалних прихода, уз процене реалног раста стопе бруто друштвеног производа од 3,5 одсто и достизање укупног БДП-а од 8.773,9 милијарди динара.

Предвиђено је и даље остваривање и унапређење сарадње са Републичким фондом ПИО у акцији поделе пензионерских картица, у спровођењу активности у вези са Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, и предлагање мера за унапређење бенефита и погодности за кориснике пензија.

У плану је учешће на међународним конференцијама и скуповима у иностранству које организују асоцијације које пред стављају пензионере и старију популацију, као и организовање међународних скупова у нашој земљи и предузимање потребних мера да се Савез учлани у међународне пензионерске асоцијације и организације.

Посебно је наглашено да је неопходно пратити трендове електронског описмењавања и дигитализације чланица САПЕНС-а, као и постојећу акцију Владе Републике Србије и Министарства за телекомуникације, што ће допринети ефикаснијем и савременијем пословању удружења и Савеза.