Почетна Вести Одржана 3. седница Скупштине Савеза пензионера Србије

Одржана 3. седница Скупштине Савеза пензионера Србије

265

Дана 15.06.2022. године у просторијама Удружења пензионера Савезног МУП-а у Београду, са почетком у 11.00 часова, одржана је 3. редовна седница Скупштине Савеза пензионера Србије.

Седницом је преседавао проф. др. Андреја Савић, председник Савеза, који је након поздравне речи и добродошлице, констатовао да Скупштина има кворум и да може пуноправно да ради и одлучује.

Пре преласка на радни део седнице, преминулим члановима Скупштине и председницима и активистима општинских удружења пензионера одата је захвалност и почаст минутом ћутања.

Преласком на радни део седнице, дневни ред је једногласно усвојен и даљи рад седнице Скупштине се одвијао по следећем:

Тачка 1

Усвојен је Записник са предходне седнице Скупштине Савеза пензионера Србије одржане 23.06.2021. године.

Тачка 2

Извршено кооптирање чланова Скупштине и органа Савеза пензионера Србије. На основу добијених предлога од покрајинских савеза, градских организација и окружних одбора пензионера и предлога Извршног одбора Савеза, донета је једногласна одлука да се за:

А) чланове Скупштине Савеза кооптирају:

  1. Милан Периз, Кикинда, предлог СП Војводине, уместо Жељка Глишића;
  2. Слободанка Илић, Београд, предлог ГОП Београд, уместо Василија Белобрковић;
  3. Милош Младеновић, Земун,  предлог ГОП Београд, уместо Шпире Безбрадице;
  4. Милош Костић, Чукарица, предлог ГОП Београд, уместо Слободана Ђокић;
  5. Петар Николић, Обреновац, предлог ГОП Београд, уместо Живорадa Блажић;
  6. Слободан Петровић, Лазаревац, предлог ГОП Београд, уместо Милана Ђорђевић;
  7. Зоран Аврамовић, Палилула, предлог ГОП Београд, уместо Јездима Пантелић;
  8. Минић Миљко, Крушевац, предлог окружног одбора Расинског округа, уместо Живомира Мијатовића;
  9. Нокић Кенан, Нови Пазар, предлог Рашког округа, уместо Хафиза Зенуновића;

Б) за чланове ИО САПЕНС изабрани су:

1. Милан Периз, Кикинда, уместо Жељка Глишић;

2. Јано Корењи, Ковачица, уместо Мирјане Тресканице;

3. Минић Миљко, Крушевац, уместо Живомира Мијатовић;

В) за потпреседника Савеза пензионера Србије изабрана је:

Мирјана Тресканица, Сремска Митровица, Предлог СП Војводине, уместо Драгутина Лекића.

Г) Надзорни одбор Савеза

Прихваћена је оставка председника НО Милана Ненадића, коју је поднео на седници НО одржаној 08.04.2022. године, због именовања у састав УО РФ ПИО, чиме је Мирко Стојановић, заменик председника НО преузео руковођење НО до краја мандата а уместо Милана Ненадића  из СП Војводине нови члан НО је Мирко Божић.

Тачке 3, 4, 5, 6 и 7

Председавајући је предложио ради ефикаснијег рада и услова у којима се одвија седница, да се тачке које предвиђају извештајна документа за 2021. годину и предлог програмских и планских докумената за 2022. годину разматрају у блоку, па да се након уводних излагања отвори дискусија. Уводне напомене по наведеним документима изнели су проф. др Анреја Савић, председник Савеза и Мирко Стојановић, заменик председника Надзорног одбора.

Председник проф. др Андреја Савић, је нагласио да само хомогени и јединствени Савез пензионера Србије може бити у успешном контакту са државом, надлежним министарствима у влади Србије и другим институцијама и организацијама ради остваривања основних циљева и задатака као и интереса пензионера Републике Србије. Захвалио је свим организацијама Савеза пензионера Србије, који су одговорно поштовали све предвиђене мере здравствених и државних органа у време пандемије вируса Ковид-19, ради заштите здравља најстаријих. У односу на прошлу годину коначно смо поново почели да делујемо у повољнијим епидемиолошким околностима и да се кроз оживљавање рада удружења пензионера бавимо питањима упућивања пензионера у бањска одмаралишта, организацијом низа друштвених, културно уметничких, спортско рекративних и других активности од изузетног интереса за наше чланство.

Заменик председника Надзорног одбора Мирко Стојановић поздравио је чланове Скупштине и образложио Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2021 години. Надзорни одбор одржао је седницу 08. априла 2022. године, када је усаглашен текст Извештаја о финансијском пословању у 2021 години и Предлог финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2022. годину. Надзорни одбор је утврдио да је Савез пензионера Србије пословао у складу са прописима и својим основним задацима.

У дискусији су учествовали:

Братислав Здравковић, УПГ Лесковц; Живко Николић, УПО Житорађа; Драган Микић, УПО Лапово, Властимир Гоцић, УПГ Ниш; Веско Стојковић, Савез пензионера Косова и Метохије, Властимир Абрашевић, УПО Неготин, Мирјана Тресканица, УПГ Сремска Митровица, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине. Поред позитивних оцена о извештајним и планским документима, изнели су извесне примедбе и предлоге за допуну докумената и унапређења рада Савеза.

Након закључене расправе, председавајући је појаснио је да ће се са реализацијом покренутих питања кренути одмах, а што се тиче примедби и предлога они су конструктивни и биће уграђени у извештајна, програмска и планска документа Савеза и у коначној форми достављена удружењима и организацијама Савеза.

Затим је понуђена документа (дорађена са усвојеним примедбама и предлозима), дао на појединачно усвајање и сва документа су једногласно усвојена и то:

Извештајна документа за 2021. годину:
– Извештај о раду Савеза пензионера Србије у 2021. години;
– Извештај о финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2021. години;
– Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2021. години;

Програмска и планска документа за 2022. годину:
– Програм рада Савеза пензионера Србије за 2022. годину;
– Финансијски план Савеза пензионера Србије за 2022. годину,

Тачка 8

Разматрани и једногласно су усвojени Критеријуми за изборе органа Савеза пензионера Србије за период 2023-2027. година;

Тачка 9

Прихваћена информација и усвојен План реализације културних и спортско-рекреативних активности корисника пензија предвиђених Правилником о друштвеном стандарду РФ ПИО у 2022. години и дефинисана заступљеност чланица САПЕНС и УПС „Независност“ на 15. „Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба – Врњачка Бања 2022“.

Тачка 10


Под тачком текућа питања није вођена посебна расправа јер су питања покренута током расправе по понуђеним документима, усвојенa као предлози за допуну извештајних и планских докумената Савеза пензионера Србије.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ