Почетна Вести ОБРАЗОВАНА КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ И...

ОБРАЗОВАНА КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ И ПИТАЊА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА

353

На основу састанка представника Савеза пензионера Србије, и удружења синдиката пензионера Србије са министарком проф. др Даријом Кисић Тепавчевић, покренуто је питање формирања посебног саветодавног тела састављеног од представника пензионера, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у циљу размене информација и утврђивања праваца деловања кад је реч о систему пензијског и инвалидског осигурања и питањима корисника пензија.

На основу наведеног министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 08.12.2021. године донела је Решење о образовању Комисиjе за праћење примене прописа о пензијском и инвалидском осигурању и питања корисника пензија. Комисијом која има осам чланова из наведених структура, преседава ресорна министарка  проф. др Дарија Кисић Тепавчевић. У саставу Комисије су и четири представника репрезентативних пензионерских организација:

  • Проф. др Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије,
  • Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине,
  • Милош Грабунџија, председник Синдиката пензионера Србије „Независност“ и
  • Милан Грујић, председник Удружења синдиката пензионера Србије.

Задатак Комисије је да прати примену прописа о пензијско и инвалидском осигурању и питања друштвеног и економског положаја корисника пензија, заузима ставове, даје мишљење и кроз препоруке предлаже одговарајућа решења за предузимање одговарајућих мера које доприносе остваривању унапређења у области пензијског и инвалидског осигурања и са тим дефинише потребне анализе параметара у систему пензијског и инвалидског осигурања, у циљу иницијативе за измене и допуне прописа који регулишу питања од значаја за кориснике пензија. Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа Сектор за пензијско и инвалидско осигурање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.