Почетна Вести ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У БАЊАМА И ЛЕЧИЛИШТИМА СРБИЈЕ ОСТВАРИЛО 15435 КОРИСНИКА...

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У БАЊАМА И ЛЕЧИЛИШТИМА СРБИЈЕ ОСТВАРИЛО 15435 КОРИСНИКА ПЕНЗИЈЕ

449

Према коначним ранг листама, које су 5. јула објављене на огласним таблама  пензионерских  удружења,     Савеза  пензионера Србије и Синдиката пензионера Србије „Независност”, као и на огласним таблама организационих јединица РФ ПИО, ове године је право на бесплатну рехабилитацију  у  бањама  и лечилиштима Србије остварило 15.435 корисника пензија.

Пријављивање на оглас Републичког фонда ПИО за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2021. годину трајало је до 31. маја, а прелиминарне ранг листе објављене су 22. јуна. Ове године се  за  бесплатан  опоравак у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима пријавило 50.683 корисника. На конкурс су у 2021. могли да се пријаве корисници чија пензија износи до 29.378 динара, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази наведени износ. Услов за све је, као и претходних година, био и да немају друга лична примања. Важно је рећи да, према Правилнику о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, корисници право на бесплатну рехабилитацију могу да користе само једном у току трајања пензије. Зато је по том основу чак 3.723 пријаве за бесплатну рехабилитацију одбачено. Критеријуми који одређују поредак на ранг листи су: висина пензије, број година стажа осигурања, број година коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ, као и остварено право на породичну пензију за корисника који је право на породичну пензију остварио као дете које није способно за самосталан живот и рад. Како је прописано Правилником, под једнаким условима за упућивање на рехабилитацију предност имају корисници пензије који су старији.

За пензионере, пратиоце слепих особа, као и детета које је остварило право на породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, и ове године ће о трошку Фонда бити обезбеђени смештај у бањи, пун пансион и трошкови превоза. Бесплатна рехабилитација корисника пензија подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељенских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована. Са сваком бањом прецизиран је обим терапија које корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилаго- ђена потребама пензионера.

Листе жеља корисника по питању бања у којима би најрадије боравили нису се значајно промениле у односу на претходне године, те тако најпопуларнија остаје Врњачка Бања, затим Бања Ковиљача, Рибарска бања, Кањижа и врднички „Термал”. Пензионери који су испунили услове добиће писано обавештење о томе у коју установу ће бити упућени на рехабилитацију, списак области из којих се рехабилитација пружа, као и информације о спецификацији услуга које ће им обавезно бити пружене. На основу спискова корисника које Фонд достави, установе ће позивати кориснике и директно се договарати о терминима за бесплатну рехабилитацију. Први пензионери би требало да крену на опоравак већ током августа.

РХ центри су у обавези да се приликом пријема и током боравка корисника придржавају свих препорука Кризног штаба и других надлежних органа Републике Србије.