Почетна Вести ОДРЖАНА 2. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 2. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

591

Дана 23.06.2021. године у просторијама Удружења пензионера СМУП-а у Београду у улици Булевар Краља Александра 298, са почетком у 11.00 часова, одржана је 2. редовна седница Скупштине Савеза пензионера Србије која је у потпуности организована у складу са прописаним мерама за превенцију и заштиту здравља у условима проглашене пандемије вирусом „COVID-19“.

Седницом је преседавао проф. др. Андреја Савић, председник Савеза, који је након поздравне речи и добродошлице, констатовао да Скупштина има кворум и да може пуноправно да ради и одлучује.

Пре преласка на радни део седнице, преминулим члановима Скупштине и председницима и активистима општинских удружења пензионера одата је захвалност и почаст минутом ћутања.

Након тога присутнима се обратио председник ПУПС-а и министар у Влади Републике Србије господин Милан Кркобабић, који је са најближим сарадницима присуствовао раду Скупштине Савеза.

Преласком на радни део седнице, дневни ред је једногласно усвојен и даљи рад седнице Скупштине се одвијао по следећем:

 1. Усвојен је Записник са предходне седнице Скупштине Савеза пензионера Србије одржане 30.06.2020. године.
 2. Извршено кооптирање чланова Скупштине и члана Извршног одбора Савеза пензионера Србије;

На основу добијених предлога од покрајинских савеза, градских организација и окружних одбора пензионера и предлога Извршног одбора Савеза, донета је једногласна одлука да се за чланове Скупштине Савеза кооптирају:

 1. Ружица Белановић председница УПО Нови Београд, предлог ГОП Београд за члана Скупштине и члана Извршног одбора Савеза, уместо преминулог Павла Лучића.
 2. Радован Ковачевић председник ГУП Суботица, предлог СПВ Војводине за члана Скупштине, уместо Ратка Пижурице.
 3. Драган Стаменковић, председник УПО Бујановац, предлог окружног одбора Пчињског округа, уместо преминулог Милована Здравковића.
 4. Вера Дринчевић, председница УПГ Ваљево, предлог окружног одбора Колубарског округа, уместо Андрије Ђиласа.
  Поред ових предлога разматрано је и питање попуне Скупштине Савеза члановима пензионерских организација из Нишавског округа, на предлог Комисије за статутарна и организациона питања и Извршног одбора Савеза, донета је једногласна одлука, да се попуна Скупштине са три члана из Нишавског округа до коначног разрешења односа и начина организовања, изврши по следећем моделу: ГОП Ниш = 1 члана; УПГ Ниш = 1 члана и УПО Алексинац = 1 члана (као највећа општинска организација пензионера ван града Ниша). Због значаја решавања ових питања у састав Скупштине кооптирани су председници тих организација,
  1. Мирко Зечевић, председник ГОП Ниш
  2. Властимир Гоцић, председник УПГ Ниш
  3. Радул Стојановић, председник УПО Алексинац

Тачке 3, 4, 5, 6 и 7

Председавајући је предложио ради ефикаснијег рада у условима екстремно високе темпаратуре и због епидемиолошких услова у којима се одвија седница, да се тачке које предвиђају извештајна документа за 2020. годину и предлог програмских и планских докумената за 2021. годину разматрају у блоку, па да се након уводних излагања отвори дискусија. Уводне напомене по наведеним документима изнели су проф. др Анреја Савић, председник Савеза и Милан Ненадић председник Надзорног одбора.


Председник проф. др Андреја Савић, је нагласио да само хомогени и јединствени Савез пензионера може бити у успешном контакту са државом, надлежним министарствима у влади Србије и другим институцијама и организацијама ради остваривања основних циљева и задатака као и интереса пензионера Републике Србије.


Захвалио је свим организацијама Савеза пензионера Србије, који су одговорно поштовали све предвиђене мере здравствених и државних органа у време пандемије вируса Ковид-19, ради заштите здравља најстаријих. У односу на прошлу годину коначно смо поново почели да делујемо у повољнијим епидемиолошким околностима и да се кроз оживљавање рада удружења пензионера бавимо питањима упућивања пензионера у бањска одмаралишта, организацијом низа друштвених, културно уметничких, спортско рекративних и других активности од изузетног интереса за наше чланство.

Председник Надзорног одбора Савеза Милан Ненадић поздравио је чланове Скупштине и образложио Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2020 години. Надзорни одбор одржао је седницу 11. маја 2021. године, када је усаглашен текст Извештаја о финансијском пословању у 2020 години и Предлог финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2021. годину. Надзорни одбор је утврдио да је Савез пензионера Србије пословао у складу са прописима и својим основним задацима.

У дискусији су учествовали:

Милоје Богићевић, УПГ Крушевац; Драган Микић, УПО Лапова; Радул Стојановић, УПО Алексинац; Братислав Здравковић, УПГ Лесковц; Живко Николић, УПО Житорађа; Властимир Гоцић, УПГ Ниш; Слободан Пантић, УПО Смедеревска Паланка; Веско Стојковић, Савез пензионера Косова и Метохије и Властимир Абрашевић, УПО Неготин. Поред позитивних оцена о извештајним и планским документима, изнели су извесне примедбе и предлоге за допуну докумената и унапређења рада Савеза.

Након закључене расправе, председавајући је појаснио је да ће реализација покренутих питања зависити од даљег тока епидемије у земљи. Што се тиче примедби и предлога они су конструктивни и биће уграђени у извештајна, програмска и планска документа Савеза и у коначној форми достављена удружењима и организацијама Савеза.


Затим је понуђена документа (дорађена са усвојеним примедбама и предлозима), дао на појединачно усвајање и сва документа су једногласно усвојена и то:

Извештајна документа за 2020. годину:
– Извештај о раду Савеза пензионера Србије у 2020. години;
– Извештај о финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2020. години;
– Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2020. години;

Програмска и планска документа за 2021. годину:
– Програм рада Савеза пензионера Србије за 2021. годину;
– Финансијски план Савеза пензионера Србије за 2021. годину,

 1. Текућа питања.
  Под тачком текућа питања није вођена посебна расправа јер су одређена питања покренута током расправе по понуђеним документима и усвојенa су као предлози за допуну извештајних и планских докумената Савеза.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ