Почетна Вести СОЛИ­ДАРНА ПОМОЋ КОРИСНИ­ЦИ­МА ПЕН­ЗИ­ЈА

СОЛИ­ДАРНА ПОМОЋ КОРИСНИ­ЦИ­МА ПЕН­ЗИ­ЈА

815

Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, поред бесплатне десетодневне рехабилитације пензионера у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, и културних и спортско-рекреативних манифестација чији је циљ подстицање интеграције старих лица у друштво, прописује и трећи вид друштвеног стандарда корисника пензија – солидарну помоћ.
Ове године усвојен је нови Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, који је ступио на снагу 11. јуна 2020, а неке од измена у односу на претходни тичу се и солидарне помоћи.
Да подсетимо, одлуком УО Фонда, у априлу 2020. године образована је Радна група за израду нацрта Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО. У раду ове радне групе учествовали су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савеза пензионера Србије, Удружења пензионера Србије „Независност”, Републичког фонда ПИО и Управног одбора РФ ПИО.
Усвојеним правилником обезбеђена је равномернија расподела средстава за рехабилитацију корисника пензија без обзира на категорију осигурања, као и усмеравање средстава друштвеног стандарда према корисницима са најнижим износима пензије. Поред тога, утврђени су јединствени критеријуми за коришћење видова друштвеног стандарда за које у претходном правилнику нису постојали критеријуми, чиме је обезбеђена потпуна транспарентност поступка и могућност приговора на ранг листе.
Када је конкретно реч о солидарној помоћи, новим правилником је прописано да се помоћ додељује у типизираним пакетима који садрже основне животне намирнице и средства за хигијену, док се до сада помоћ делила у различитим формама – у храни, лековима, медицинском материјалу, огреву и средствима за хигијену.
Важећи правилник прописује и да се на нивоу општинских удружења, односно одбора корисника пензија формира комисија која објављује позив за доделу помоћи, прима пријаве, утврђује ранг листу, оверава је и објављује на огласној табли, а након тога се формира и другостепена комисија која је задужена за одлучивање по приговорима.
Још једна важна новина односи се на критеријуме. Наиме, Правилником раније нису били утврђени основни критеријуми за распоред средстава за солидарну помоћ, а сада је предвиђено да се средства расподељују по општинским удружењима, односно одборима корисника пензија према броју корисника пензија чија висина не прелази износ најниже пензије. Дакле, основни критеријум за доделу солидарне помоћи је висина пензије која не прелази најнижи износ пензије, што је сада 15.113,01 динар. Предност приликом утврђивања ранг листе има самохрани корисник или корисник у вишечланом домаћинству у коме је једини извор прихода пензија која не прелази најнижи износ пензије и навршене године живота корисника, при чему приоритет имају корисници пензије који су старији.
На овај начин средства су правичније расподељена, а помоћ усмерена према најсиромашнијим пензионерима.
Како због епидемије заразне болести ковид 19 ове године није било могуће одржавање Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба, у октобру одлуком УО Фонда, а на захтев Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”, извршена је прерасподела средстава опредељених за друштвени стандард корисника пензија, тако што су средства опредељена за културне и спортско-рекреативне манифестације преусмерена у средства за финансирање солидарне помоћи пензионерима.
У коначном, узимајући у обзир првобитно опредељена средства за солидарну помоћ у складу са Правилником и додатна преусмерена средства, за финансирање солидарне помоћи у 2020. години предвиђено је укупно нешто мање од 66 милиона динара.
О томе како се одвијају активности око доделе солидарне помоћи из средстава опредељених за ову годину „Глас осигураника” је разговарао са неколико пензионерских удружења.
Председник Градске организације пензионера Београда и члан Управног одбора Фонда ПИО, Василије Белобрковић, подсетио је да је одлучено да се ове године део средстава намењен друштвеном стандарду пензионера, преусмери на солидарну помоћ најугроженијима из ове категорије.
– Помоћ ће бити подељена у виду пакета са храном и хигијенским средствима. Биће расписан конкурс за све пензионере, без обзира на то да ли су чланови неког удружења или не. Основни критеријум за поделу пакета помоћи биће висина пензије која не сме да прелази 15.113 динара, а затим ће се утврђивати и да ли су пензионери који имају најнижа примања заиста и најугроженији или поседују неку додатну имовину – објашњава Белобрковић.
Челник ГОП Београд напомиње да је велики проблем код поделе помоћи за најугроженије пензионере непостојање социјалних карата које би тачно дефинисале ко је најугроженији и ко има право на ту врсту помоћи.
– Свака општина је за ову сврху добила одређена средства, па ће у складу са тим одредити колико ће пакета бити подељено и колика ће њихова вредност бити. Проблем представља то што су многи пензионери у изолацији, па ће бити тешко и доставити им пакете – напомиње Белобрковић.
Према речима Синише Бранкова, потпредседника Удружења пензионера града Новог Сада, ово удружење је 5. новембра, одмах пошто је из Фонда ПИО приспела инструкција о спровођењу поступка финансирања солидарне помоћи за 2020. годину корисницима пензија преко пакета са основним животним намирницама и средствима за хигијену, формирало комисију која ће тај поступак реализовати.
За ову намену Удружењу је опредељено 1.196.437,75 динара, а од тих средстава наручено је 240 унифицираних пакета са основним животним намирницама и средствима за хигијену у појединачној вредности од око пет хиљада динара.
– Расписали смо јавни позив корисницима пензија нижих од 15.113 динара са пребивалиштем у Новом Саду за подношење пријава за доделу ових пакета солидарне помоћи – од 16. до 23. 11. ове године – и истакли смо га на свим огласним таблама у просторијама наших МО, у седишту Удружења у Поштанској 3 и у Филијали РФ ПИО Нови Сад. Обавестили смо и ширу јавност путем штампаних и електронских
медија који покривају подручје Новог Сада и околине. Поштујући инструкцију Фонда која прецизно одређује критеријуме и начин расподеле пакета солидарне помоћи, наша комисија је заседала 26. новембра и утврдила прелиминарну ранг листу од 276 пријављених пензионера. Након истека осам дана предвиђених за приговоре, утврдиће и коначну ранг листу и објавиће је на исти начин као и јавни позив.
Предвидели смо да због актуелне епидемиолошке ситуације расподелу пакета обавимо у нашем објекту у улици Димитрија Аврамовића 10, у Новом Саду. Пензионере који су стекли право на ову помоћ позиваћемо да дођу појединачно и преузму пакет, уз поштовање мера заштите, у термину од 8 до 12 часова – рекао нам је
Синиша Бранков.
У Градском удружењу пензионера Крагујевац кажу да право на солидарну помоћ остварује 8.426 пензионера који имају пензију мању од 15.130 динара.
На основу средстава која су им додељена, Удружење је направило 800 пакета помоћи.
– Основни критеријум за поделу пакета је висина пензије, а затим предност имају старији пензионери и пензионери оних
домаћинстава где од једног примања живи више чланова. Заинтересовани пензионери су се пријављивали у својим месним
заједницама или у удружењима пензионера – објаснио је Ратко Томашевић, председник ГУП Крагујевац.