Почетна Вести Меморандум за бољи стандард пензионера

Меморандум за бољи стандард пензионера

869

Савез пензионера Србије, Покрет трећег доба Србије и Партија уједињених пензионера Србије – ПУПС, потписали су меморандум о унапређењу међусобних односа и сарадње, чији је заједнички циљ бољи статус и побољшање стандарда пензионера у Републици Србији. Меморандум су потписали, председник Савеза пензионера Србије г- дин Андреја Савић, председник Извршног одбора Покрета трећег доба Србије г-дин Момчило Талијан и председник ПУПС-а г-дин Милан Кркобабић.
У тексту Меморандума дефинише се сарадња између Савеза пензионера Србије и Покрета трећег доба Србије, са једне стране и Партије уједињених пензионера Србије – ПУПС-а, са друге стране, са циљем да се унапреде међусобни односи и сарадња.

Констатовано је да Савез пензионера Србије и Покрет трећег доба Србије подржавају активности ПУПС-а у остваривању државне политике у овој области, уз очекивање да ПУПС својим деловањем кроз институције система државе, обезбеди што квалитетније остваривање интереса пензионерске популације у Републици Србији. У том смислу изражена је подршка досадашњим активностима ПУПС-а усмереним у правцу сигурности и редовности пензија, као и његовом залагању да се прецизно дефинише начин усклађивања пензија (тзв. швајцарска формула), као и иницијативи да се наведена формула коригује на начин који би дугорочно омогућио да раст пензија не заостаје за растом зарада. ПУПС-ов прокламовани принцип 3П – пензије прате плате, је у потпуности прихватљив и за Савез пензионера Србије и за Покрет трећег доба Србије.

У циљу ефикаснијег заједничког деловања, руководства потписница меморандума усагласиће активности из свог домена деловања, са заједничким именитељем – пензионер и његов бољи стандард.

На основу овог меморандума, његове потписнице донеће План заједничких активности у коме ће приоритетно утврдити и хармонизовати деловање из домена управљања људским ресурсима, коришћења инфраструктурних мрежа и других институционалних и кадровских капацитета.

Такође, потписници су изразили пуну подршку у рализацији државне политике у овој области, уједно исказујући спремност да делотворно партиципирају у њеном вођењу и остваривању.
Сва три председника су била јединствена у оцени да се, потписивањем овог тројног споразума, стичу услови за бољим институционалним повезивањем најрелевантнијих организација у области пензијско-инвалидског система у Републици Србији, а тиме и у очувању достојанства и побољшању положаја најстарије популације у друштву.

Момчило Талијан, Милан Кркобабић и Андреја Савић

Фонски запис потписника меморандума, радио емисија „доживети 100“ Радио Београд.

Радио Београд 1 – Уредник и водитељ Марина Стојадиновић.