Почетна Вести САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИЦИМА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНА, ГРАДОВА И ПОКРАЈИНА, ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА...

САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИЦИМА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНА, ГРАДОВА И ПОКРАЈИНА, ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1301

У конгресној сали хотела „Цептер“ у Врњачкој Бањи у склопу одржавања 12. Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба, 30.09.2019. године са почетком у 10.00 часова, одржан је Састанак са свим председницима удружења пензионера општина, градова и покрајина, чланицама Савеза пензионера Србије уз присуство бројних представника и других асоцијација пензионера из земље и иностранства.

Скупом је председавао проф. др Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије. Састанку је присуствовало 169 председника удружења пензионера или овлашћених лица и представници других асоцијација пензионера из земље и иностранства (Мађарске, Румуније, Словеније, Северне Македоније, Црне Горе, Републике Српске).

Предсеник проф. др Савић је присутне информисао о тежишним активностима ново- изабраног руководства Савеза пензионера Србије у предходних пет месеци. Нагласио је да ће тежишне области деловања Савеза у наредном периоду бити:
• Очување и развијање организационе структуре Савеза и пре свега јачање јединства Савеза.
• Ради побољшања статуса пензионера Србије, инсистирање код представника републичких органа власти за измену Закона о ПИО и усклађивање пензија у складу са инфлацијом и растом зарада, то јест враћање такозване „швајцарске формуле“, као законске обавезе за убудуће усклађивање пензија од нове године.
• Покретање иницијативе о повраћају умањених пензија. Односно, да се у адекватној законској процедури, усвоји законско решење по коме би се обештетили сви пензионери којима је умањивана пензија по основу “Закона о привременом уређивању начина исплате пензија“ у периоду 2014-2018. године. У овој иницијативи је изражена висока свест и одговорност пензионерске популације да то никако не би смело да угрози финансијску стабилност државе, а да модалитети решавања овог питања могу бити прецизирани кроз евентуални Програм о повраћају имовине пензионерима који би био прихватљив за оштећене пензионере и одржив за државу.
• Залагање за веће учешће у социјалном дијалогу, а посебно у већој заступљености представника пензионерске популације у државним и другим институцијама који се баве питањима положаја пензионера и старих лица.

На скупу су разматрана и актуелна питања из рада удружења пензионера и размењене информације о односима са друштвено-политичким заједницама и њиховој бризи о најстаријима у својим подручјима деловања. Присутни су у потпуности подржали тежишне правце деловања Савеза пензионера Србије.