Почетна Вести ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОКРЕНУТА РАСПРАВА ЗА ИЗБОР ФОРМУЛЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА И...

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОКРЕНУТА РАСПРАВА ЗА ИЗБОР ФОРМУЛЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА И ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОВРАЋАЈ УМАЊЕНИХ ПЕНЗИЈА

1364

На седници Извршног одбора Савеза пензионера Србије, одржаној 28.06.2019. године у Београду, размотрена су два приоритетна задатка наше организације до краја ове године:

  1. Активности Савеза пензионера Србије у заузимању става о индексацији пензија.
  2. Покретање иницијативе о повраћају умањене вредности пензија у периоду од октобра 2014. године до септембра 2018. године.

Савез пензионера Србије се, последњих месеци, укључио у јавну расправу коју је иницирао Фискални савет Србије, ради проналажења економски одрживе и друштвено прихватљиве формуле за усклађивање пензија. Залагањем за индексацијом пензија, желимо да репрезентујемо став наше организације да треба извршити измене Закона о ПИО (чл. 80.), којим би се ова област системски уредила најкасније од јануара 2020. године.

У циљу остваривања најширег консензуса у заузимању дефинитивног става нашег Савеза, потребно је да се организацијске јединице Савеза изјасне о томе коју формулу од понуђених пет предлога Фискалног савета Србије прихватају.

Напомињемо да су, кроз досадашњу расправу на округлим столовима и појединачним иступима појединих представника наше организације, најчешћа била залагања за следеће формуле:

  • Усклађивање са инфлацијом 50% и растом БДП 50%;
  • Усклађивање са инфлацијом 50% и растом зарада 50%, тзв. „швајцарска формула“;
  • Усклађивање са инфлацијом 40% и растом зарада 60% (побољшана швајцарска формула).

Обавезују се председници Савеза пензионера Војводине, Градске организације пензионера Београда и Ниша, градских и општинских удружења, као и окружних одбора пензионера, да усаглашене ставове о предложеној формули за усклађивање пензија, доставе Савезу пензионера Србије до 31.07.2019. године.

У вези покретања иницијативе о повраћају умањених вредности пензија од 10% до 24% за период од октобра 2014. године до септембра 2018. године, потребно је да се, такође до 31.07.2019. године, изјасните да ли подржавате ову иницијативу или не.

Аргументи који иду у прилог покретању овакве иницијативе садржани су у чињеници да је део пензионерске популације (око 700.000) поднео највећи терет у стабилизацији јавних финансија. Полазећи од става Уставног суда да су пензије имовина пензионера, као и од члана 58. Устава Републике Србије, који утврђује да се умањена имовина мора надокнадити, сматрамо да су се сада стекли услови да се изађе са предлогом надлежним државним институцијама да се сачини Програм повраћаја умањене вредности пензија у периоду важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. При томе треба имати у виду да предлог не би смео да угрози јавне финансије Србије.

Зависно од вашег става, Савез пензионера Србије ће ово питање покренути пред надлежним државним органима.

ПРЕДСЕДНИК

проф. др. Андреја Савић