Почетна Вести ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1666

ОДРЖАНА

ПЕТНАЕСТА  СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ,  03. 09. 2018.  године у просторијама Савеза пензионера Србије, Светозара Марковића 32, Београд

Седницом је председавао председник Ђуро Перић,

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Разматрање садржаја писма Председници Владе Србије, министрима за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и финансија, као и дефинисање даљег правца деловања ИО САПЕНС.
  2. Спровођење Одлуке са 14. седнице ИО Савеза пензионера Србије одржане, 05. 2018. године:

–  разматрање жалби УПГ Ниша  и УПО Прокупље;

– доношење одлуке о сазивању ванредне Скупштине САПЕНС за другу половину месеца септембра;

  1. Разматрање критеријума за избор органа Савеза пензионера Србије у изборној 2019. години;
  2. Предлог за измену и допуну Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО;
  3. Избор кандидата за чланове Управног одбора Републичког фонда ПИО и Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање;
  4. Текућа питања.

Тачка 1

Чланови ИО су упознати са садржајем и предлозима који су упућени Председници Владе Србије и министрима за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и финансија по питању решавања материјалног положаја пензионера. Акт је упућен 15.08.2018. године а на основу иницијативе коју је покренуо Савез пензинера Војводине. Закључено је да се писмо достави СПВ, Градским организацијама  и окружним организацијама пензионера како би органи пензионерских организација општина и градова извшили информисање чланства, као и да се појача упорност за пријем делегације САПЕНС код надлежних министарстава ради предлагања и учествовања у изради законских и планских докумената за наредну годину. Поред овог упућен је позив Председнику Републике Србије Александру Вучићу да свечано отвори и присуствује 11. Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба у Врњачкој Бањи од 29.09-02.10.2018. године, у склопу које ће се одржати састанак са председницима свих 170 организација пензионера чланица САПЕНС (30.09.2018) и обележити 1. октобар – Међународни Дан старих.

Тачка 2

Спровођење Одлуке  са 14. седнице ИО Савеза пензионера Србије одржане, 21. 05. 2018. године о искључењу Удружења пензионера града Ниша и Удружења пензионера општине Прокупље из чланства у Савезу пензионера Србије:

–  разматрене су приспеле жалбе УПГ Ниша  и УПО Прокупље;

– донета одлука о сазивању ванредне Скупштине САПЕНС за 24.09.2018. године у Београду, на којој ће се разматрати ово питање.

Тачка 3

По питању припреме за изборе органа САПЕНС у 2019. години, усаглашено је да се за следећу седницу Извршног одбора САПЕНС, у складу са Статутом Савеза, припреми: одлука о изборима, одреде изборне јединице и критеријуми и дефинишу друга питања битна за предизборни и изборни процес.

Тачка 4

На седници је размотрен предлог за измену и допуну Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО. На основу дискусија предложена је конкретизација појединих појмова и  предлог је једногласно прихваћен. Прдлог за измену и допуну Правилника је достављен РФ ПИО на даљу процедуру.

Тачка 5

Члановима ИО је предочена Одлука и начин избора кандидата за члана Управног одбора Републичког фонда ПИО, господина Василија Белобрковића на ванредној телефонској седници ИО САПЕНС одржаној 21.08.2018. године и  разматрани су предлози за чланове Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за Здравство.

Тачка 6

  • Под тачком текућа питања, чланови ИО су упознати са информацијом пензионера општине Лучани о инспекцијском надзору туристичке инспекције поводом организације путовања и летовања, искуствима и предлозима за даље деловање удружења по овом питању.
  • Разматрани су захтеви појединих удружења за чланство у САПЕНС, одлучено је да се кначна одлука о њиховом статусу-пријему донесе на наредној седници ИО.