САПЕНС

Објављене коначне ранг-листе за пакете солидарне помоћи

На огласним таблама удружења и одбора корисника пензија и филијала Фонда ПИО 17. маја су објављене коначне ранг-листе за доделу пакета солидарне помоћи најугроженијим корисницима пензија, за шта средства обезбеђује Фонд ПИО. Већ од понедељка, 20. маја, отпочеће сукцесивна  подела пакета пензионерима, а ове године пакете ће добити око 55.000 корисника, што је око 15.000 више у односу на претходну годину. Удружења ће, на локалном нивоу, обавестити пензионере о динамици преузимања пакета.

Пријава пензионера за доделу пакета солидарне помоћи преко Савеза пензионера Србије (САПЕНС) и Удружења пензионера Србије „Независност”, трајала је од 10. до 29. априла. Основни критеријум за доделу пакета је висина пензије до 24.987,67 динара, а комисије при удружењима и одборима корисника пензија старале су се о томе да сви корисници пензија, под истим условима, без обзира на чланство у пензионерској организацији, остваре ово право.

Како Правилник о друштвеном стандарду прописује, приликом утврђивања ранг-листе за доделу солидарне помоћи, предност имају самохрани корисници или корисници у вишечланом домаћинству коме је једини извор прихода пензија (која не прелази најнижи износ пензије), а приоритет имају и корисници пензија старији по годинама живота.

Да подсетимо, пакети солидарне помоћи ове године се додељују раније него претходних година, а разлог за то су измене Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија, које је усвојио  Управни одбор РФ ПИО, на седници одржаној 29. марта 2024. године. Измене се односе на солидарну помоћ за кориснике пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, а извршене су како би се обезбедило да корисници са најнижим примањима добијају истоветне пакете и како би се поделио што већи број пакета за опредељени износ средстава.

Изменама Правилника предвиђено је да се солидарна помоћ додељује корисницима пензија у виду једнообразних, стандардизованих пакета, путем спровођења јединствене јавне набавке, која је поверена САПЕНС-у. Набавка такође подразумева и дистрибуцију пакета удружењима и одборима корисника пензија. Захваљујући овим изменама, којима се дошло до боље цене појединачних пакета и њихове стандардизације, сваки корисник ће добити пакет истог састава.

За овај вид друштвеног стандарда Фонд ПИО је ове године издвојио средства у висини од чак 111 милиона динара, док је прошле године за ове намене утрошен 51 милион динара.

Извор: Pio.rs

Exit mobile version