САПЕНС

ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Дана 30.11.2022. године, у просторијама Савеза пензионера Србије у Београду,   одржана је 12. седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије.

Седници Извршног одбора Савеза пензионера Србије, предходила је седница Главног организационог одбора за реализацију културних и спортско- рекреативних манифестација корисника пензија РФ ПИО у 2022. години, на којој је усвојен извештај о раду за 2022. годину.

Након спроведене расправе по усвојеним тачкама дневног реда, Извршни одбор Савеза пензионера Србије, усвојио је поднете извештаје и информације и донео следеће одлуке:

                                                               САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Exit mobile version