САПЕНС

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Дана 11.05.2021. године одржана је седница Надзорног одбора Савеза пензионера Србије, на којој је разматран Финансијски извештај Савеза пензионера Србије за 2020. годину и Предлог Финансијског плана Савеза за 2021. годину.

Седницом је руководио председник НО Милан Ненадић уз присуство заменика Мирка Стојановића и чланова Видосаве Милојковић, Ратомира Дробњака и Саве Чалије.

Присутне је на почетку рада поздравио председник Савеза пензионера Србије проф. Др Андреја Савић а предлоге финансијског извештаја за 2020. годину и финансијског плана за 2021. годину на основу биланса стања и успеха, образложио је референт за финансије Драган Михаиловић.

Након спроведене расправе по наведеном извештају и предлогу плана Надзорни одбор Савеза је једногласно усвојио закључак да је финансијско пословање Савеза у 2020. години вршено у складу са законом о рачуноводству и подзаконским актима и предлаже органима и Скупштини Савеза да размотри и прихвати Извештај о финансијском пословању у 2020. години као и Предлог финансијског плана Савеза за 2021. годину.

Exit mobile version