САПЕНС

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ


КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ У НОВОМ САЗИВУ И ИЗБОР ОРГАНА САВЕЗА ЗА ПЕРИОД од 2019-2023. године одржаће се  23.  априла  2019.  године,  са почетком у  11.00  часова.

                                                Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

1. Избор радних тела Скупштине:

                – Радног председништва,

                – Верификационе комисије,

                – Изборне  комисије.

2. Извештај Верификационе комисије о саставу и мандату чланова Скупштине;

3. Потврђивање мандата члановима Скупштине;

4. Извештај о раду Савеза пензионера Србије у 2018. години са краћим свртом на четверогодишњи рад;

5. Извештај о финансијском пословању Савеза пензионера Србије у 2018. години;

6. Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању за 2018.  годину;

7. Програм рада Савеза пензионера Србије за 2019. годину;

8. Предлог финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2019. годину;

9. Избор чланова Извршног одбора Савеза;

10. Избор чланова и заменика Надзорног одобра;                

11. Избор:

12. Избор лица овлашћеног за заступање.

Седница Скупштине ће се одржати у Београду у малој сали Народне скупштине Републике Србије, улица Краља Милана 14 (зграда бивше Скупштине Р. Србије). Са железничке и аутобуске станице можете доћи трамвајем бр. 7. и изаћи на првој станици код Београђанке, кренути лево улицом Краља Милана за 300 метара према Теразијама до броја 14.

Информације у вези седнице можете добити  нa телефон  011/3231-487.

                                                                          САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Exit mobile version