Почетна Вести ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1609

ОДРЖАНА

ЧЕТРНАЕСТА  СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ,  21. 05. 2018.  године у просторијама Савеза пензионера Србије, Светозара Марковића 32, Београд

 

Седницом је председавао председник Ђуро Перић, који је на почетку седнице позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом подпредседнику ИО Тимотију Тими Николићу.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Разматрање Извештаја о раду Савеза пензионера Србије у 2017. години;
  2. Програм рада за 2018. годину;
  3. Извештај о финансијском пословању у 2017. години;
  4. Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању    у 2017. години;
  5. Предлог Финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2018. годину;
  6. Спровођење Одлуке Извршног одбора Савеза пензионера Србије и даље поступање према носиоцима нестатутарног формирања Савеза пензионера југоисточне Србије;
  7. Текућа питања.

По првих пет тачака дневног реда вођена је обједињена расправа и сва предложена документа су једногласно прихваћени. Донета је одлука да се четврта редовна годишња скупштина одржи 31.05.2018. године у Београду.

Тачка 6

          Информацију о спровођењу одлуке ИО, приспелим одговорима на писмо председника Савеза од 26. 09. 2017. године и одржаним радним састанцима са председницима удружења пензиоинера Пиротског, Нишавског, Топличког, Јабланичког и Пчињског округа, образложио је секретар Драган Петковић при чему је саопштио преглед приспелих одговора из удружења пензионера пет округа са југо-истока Србије и одржаним радним састанцима са истим.

Кроз дискусију у којој су учествовали сви присутни чланови ИО оцењено је да упркос упозорењима и на указаним чињеницама (писмено и усмено) о нестатутарном формирању Савеза пензионера југоисточне Србије и да овај тзв. „Савез пензионер ЈИ Србије“ није члан Савеза пензионера Србије (иако је то уградио у свој Статут), и даље део удружења са овог  подручја, подржава и остаје члан тзв. „Савеза пензионера ЈИ Србије“.

Извршни одбор је двотрећинским бројем гласова ( 8 за и 4 против), присутних чланова ИО на предлог Комисије за статутарна и организациона питања, заснованих на иницијативи Градске организације пензионера Ниш и пензионера из општине Прокупље и свим до сада предузетим мерама упозорења и разговора, донео одлуку о искључењу удружења пензионера Града Ниша и удружења пензионера општине Прокупље из чланства у Савезу пензионера Србије, као носилаца активности нестатутарног формирања и даљег чланства у тзв „Савезу пензионера југоисточне Србије“, чиме су противно Статуту нарушили јединство рада и деловања Савеза пензионера Србије.

Извор: САПЕНС, датум објаве 22.05.2018.године