Почетна Вести ТРИНАЕСТА  СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ТРИНАЕСТА  СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1430

ОДРЖАНА

ТРИНАЕСТА  СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ,  06. 03. 2018.  године у просторијама Савеза пензионера Србије, Светозара Марковића 32.

 

Седницом је председавао председник Ђуро Перић, који је на почетку седнице позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом члану ИО Љубисаву Миливојевићу.

Д н е в н и   р е д

  1. Остварени домети у решавању економско – социјалног положаја пензионера у 2017. години и правци даљег деловања Савеза пензионера Србије по овом питању у години.
  2. Формирање Комисије за припрему радног материјала за измену Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија.
  3. Информација о приспелим одговорима на писмо председника Савеза од 26. 09. 2017. године и одржаним радним састанцима са председницима удружења пензиоинера Пиротског, Нишавског, Топличког, Јабланичког и Пчињског округа.
  4. Информација о приспелим Изводима из извештаја о раду чланица Савеза пензионера Србије у 2017. години.
  5. Информација о припремама за XI Олимпијаду спорта, културе, здравља.

Пре преласка на рад по усвојеном дневном реду усвојени  су записници са XI  и XII седнице Извршног одбора једногласно.

Тачка  1

         Остварени домети у решавању економско – социјалног положаја пензионера у 2017. години и правци даљег деловања Савеза пензионера Србије по овом питању у  2018. gодини

         Уводно излагање дао је председник Ђуро Перић опширно коментаришући садржај радног материјала по овој тачки, прилике у земљи и досадашње активности Савеза према државним и другим органима. Посебно је нагласио да повратне информације и општу подршку без конкретних мера, добили смо само од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Закључак

          Досадашње активности Савеза су добро планирање и добро вођене, али нису остварени жељени резултати, осим повећања тренутних пензија у износу од 5% почев од 1.12.2017. године. Оцењено је да је нужно поновити све захтеве и активности према влади, министарствима и другим државним органима уз додатна образложења и упорније тражити подршку нашим захтевима за укидање Закона о привременој исплати пензија и отпочети са применом чл. 80 Закона о ПИО тј. вратити усклађивање пензија два пута годишње у складу са текућом инфлацијом, најкасније до краја 2018. године, јер су се за то стекли економски и финансијски услови.

На основу овог закључка председници Владе Србије упућена је молба за пријем делегације Савеза пензионера Србије, ради разгова о питањима пензија, пензијског осигурања и пензијског система уопште.

 Тачка 2.

 Формирање  Комисије за припрему радног материјала за измену Правилника о друштвеном стандарду, корисника пензија.

Известилац  за ову тачку секретар Драган Петковић, изнео је податке о учешћу удружења пензионера у разматрању Правилника о друштвеном стандарду и достављеним примедбама и предлозима. Посебно је нагласио да су конструктивне  и усаглашене предлоге доставила удружења пензионера Моравичког, Рашког и Расинског округа.

Предложио је формирање Комисије која би разматрала приспеле предлоге и дала коначан текст примедби и сугестија које би анализирао и усвојио Извршни одбор и упутио на даљу процедуру Републичком фонду ПИО. Предложио је Комисију  у саставу: Владанка Мискин, Драга Петковић, Веља Миличић, Драгослав Ђукановић и по један представник Савеза пензионера Војводине и Нишавског округа.

Током дискусије изнет је став да је ова активност закаснила за ову годину  и да је нужно да се формира „ad hoc“ комисија која би одмах ових дана обавила консултације у Фонду ПИО пре расписивања конкурса за бање и договорила прерасподелу планираних средстава, тако да се више средстава издвоји у корист социјалне помоћи угроженим пензионерима. Групу чине: Ђуро Перић, Василије Белобрковић и Драгослав Ђукановић.

Закључак

         Формирана радна група за разговор са Републичким фондком ПИО. Чланови групе Ђуро Перић, Василије Белобрковић и Драгослав Ђукановић – да одмах обаве разговоре са представницима Фонда да се изврши прерасподела средстава друштвеног стандарда у корист помоћи социјално угроженим пензионерима.

Рок: одмах

Формрана радна група за припрему измена Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија уз разматрање свих писмених примедби и сугестија. Радну групу чине: Владанка Мискин, Драган Петковић, Вељо Миличић, Драгослав Ђукановић, и по један представник Савеза пензионера Војводине и Нишавскох округа.

Рок: Септембар 2018. године.

Тачка 3

Информација о приспелим одговорима на писмо председника Савеза од 26. 09. 2017. године и одржаним радним састанцима са председницима удружења пензиоинера Пиротског, Нишавског, Топличког, Јабланичког и Пчињског округа.                                                                                                           Известилац за ову тачку секретар Драган Петковић, саопштио преглед приспелих одговора из удружења пензионера  пет округа са југо-истока Србије и  одржаним радним састанцима са истим.

Оцењено је да је поступак изјашњавања и сагледавања стања у удружењима пензионера из југоистока Србије кроз радне састанке, реализован у складу са одлукама ИО.

 Закључак

Сва удружења пензионера која су имала обавезу изјашњавања сагласна су да остају у саставу  Савеза пензионера Србије.

Упркос упозорењима и на указаним чињеницама (писмено и усмено) о нестатутарном формирању Савеза пензионера југоисточне Србије и да овај тзв. „Савез пензионер ЈИ Србије“ није члан Савеза пензионера Србије (иако је то уградио у свој Статут), део удружења са овог простора и даље подржава и остаје члан и тзв. „Савеза пензионера ЈИ Србије“.

Извршни одбор Савеза ће на наредној седници још једном размотрити ово питање и донети коначну одлуку по питању нестатутарног деловања дела удружења пензионера са југоистока Србије и предузети адекватне статутарне мере.

Тачка 4

          Информација о приспелим Изводима из извештаја о раду чланица Савеза пензионера Србије у 2017. години.                                                               

Известилац за ову тачку је Владанка Мискин. Нагласила је да се ради о статутарној обавези свих чланица Савеза и да је уз допис од 29. 11. 2017. године достављен извод из Статута савеза IV Права и дужности чланица. Обавестила је да је року дошло 94 извода из извештаја што упућује на закључак да чланице успешније испуњавају своју обавезу из чл. 10. Статута Савеза пензионера Србије ако имају помоћни образац који је за 2017. годину достављен уз цитирани допис.

Искуство из претходне године (2016.) када није достављен образац по одлуци Извршног одбора, резултирало је слабијим одзивом чланица јер смо за 2016. годину добили само 29 извештају о раду.

Закључак

И поред дискусија да су ови извештаји сувишни закључено је да су подаци нужни и корисни за анализе и презентовање рада Савеза према надлежним државним институцијама и да је искуство показало да је овај метод добар, уз напомену да би образац Извода из извештаја за наредну годину требала модификовати и циљно усмерити на најнеопходније податке.

 Тачка 5

Информација о припремама за XI Олимпијаду спорта, културе, здравља. Известилац Василије Белобрковић упознао је присутне о формирању Организационог одбора за одржавање XI Олимпијаду спорта, културе, здравља, и да је донета одлука да се и ове године одржи у Врњачкој Бањи задњег викенда септембра месеца 2018. године. Посебно је нагласио потребу одржавања “мини олимпијада“  и да су за  помоћ удружењима пензионера у њиховом организовању планирана средства у износу од 35.000,00 динара.

Ђуро Перић дао је дао кратко објашњење о оснивању Покрета III доба, при чему је нагласио да је у складу са друштвеним променама како код нас тако и у иностранству а да би активности старих и пензионера добиле правилнију позицију, подршку и обезбедили средства којима би се квалитетно организовале спортске, културне, рекреативне и здравствене активности осмислили смо савремениј назив “Покрет III доба“. Што се показало оправданим. 

Закључак

Оцењено је да је се настави са припремама XI олимпијаде и да се апелује да што већи број удружења пензионера узме учешће у олимпијади, као и да се кроз организацију мини олимпијада подстакне масовније учешће пензионера у спортско-рекреативном и културном животу пензионера и старих лица.

Извор: САПЕНС, датум објаве 12.03.2018.године